האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תות"ל באר שבע: תנופה והתחדשות

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 255 צפיות 0

תות"ל באר שבע: פתיחת שנה בתנופה והתחדשות

ביום ראשון השבוע, נפתחה שנה"ל הלימודים ה'תש"פ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע בתנופה יתרה והתחדשות גדולה בגשמיות וברוחניות!! התמימים אף הספיקו לחדש את הקשר עם מקרוביהם ונכחו בחנוכת הבית של א' מהם.

ביום ראשון השבוע, נפתחה שנה"ל הלימודים ה'תש"פ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע בתנופה יתרה והתחדשות גדולה הן בגשמיות והן ברוחניות!!

לצוות הישיבה הצטרף הרה"ח ר' צבי הלוי סגל שיחי' שמכהן כמנהל רוחני ומשגיח בישיבה, אשר לו ניסיון רב בחינוך תלמידי התמימים שיחיו, שיפוצים נרחבים ברחבי הישיבה, בפנימיה ובזאל מסתיימים בימים אלו לטובת ורווחת תלמידי התמימים שיחיו.

כמיטב המסורת של התמימים בבאר שבע, חידשו התמימים את הקשר הקבוע עם מקורביהם מ"המבצעים" – יחד עם התמימים החדשים שהצטרפו לישיבה, התמימים אף הספיקו להשתתף בחנוכת בית וכתיבת אות בספר התורה של עם ישראל בביתו של א' מהמקורבים.

מהנהלת הישיבה נמסר כי: התרחבות הישיבה ברוחניות ובגשמיות, אין ספק כי התמימים והישיבה גורמים נחת רוח רב לרבי שליט"א מלך המשיח ובודאי יפעלו את התגלותו המיידית לעין כל תיכף ומיד ממש!!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...