האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מהו מבצע שופר? הרב זמרוני מסביר

חדשות חב"ד

מערכת האתר 301 צפיות 0

מהו מבצע שופר? הרב זמרוני מסביר

מנהג ישראל בימי חודש אלול, לתקוע בשופר, כהכנה וכתזכורת לראש השנה. ואכן במסגרת "מבצע שופר" שנערך ע"י שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברחבי הארץ והעולם, זכו רבבות יהודים לשמוע תקיעת שופר ולטעום משהו מסודות השופר, הטמונים אפילו בצורתו המיוחדת, ובקולו החריג ולהתעורר!

גם שמו של "שופר" מלמד על הצורך להתעורר. "שופר" מלשון "שיפור"! "שפרו מעשיכם" כלשון חז"ל, רמז שיכול לעזור לכולנו, גם לאלה החשים שמצבם הרוחני הוא טוב. שהרי היות ולטוב אין-גבול, הרי תמיד יש מה להוסיף ולשפר.

הידור נוסף

ואכן אחת מהוראות הרבי שליט"א מלך המשיח לקראת ראש השנה היא, קבלת הידור נוסף בקיום המצוות, בלי-נדר. הוראה המיוסדת על הנהגת אדמו"ר הרש"ב (רבי שלום דובער) שניאורסון שהתפרסמה ע"י בנו אדמו"ר הריי"צ (רבי יוסף יצחק) האדמו"ר הקודם, שסיפר כי אביו, נהג לקבל על עצמו הידור נוסף לפני כל ראש השנה.

במשך שנים, נחשבה הנהגה זו כשייכת רק לרבותינו נשיאינו ואינה נדרשת מאנשים כערכינו, אך מאוחר יותר פרסם זאת הרבי שליט"א מלך המשיח ואמר כי "מן הראוי שכל אחד ואחת יקבל על עצמו - בלי נדר - הידור נוסף, ותבוא עליהם ברכה".

מובן שעניין ה"הידורים" הינו עניין יחסי במהותו, שהרי מה שנחשב להידור עבור פלוני הנמצא רק בתחילת עבודת ה', הינו עניין בסיסי ופשוט עבור השני, הנמצא בשלב מתקדם יותר בעבודת ה'. ולדוגמה הנחת תפילין דרבינו תם, בנוסף להנחת תפילין הרגילה (רש"י). יש המתייחסים לכך כהידור מצווה! כאשר עפ"י הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, הנה בדורנו נעשה עניין זה של תפילין דרבינו תם לעניין בסיסי והכרחי עבור כל אחד. כך גם הטבילה היומית לגברים בבוקר במקווה, אשר אם בדורות קודמים הייתה בגדר של הידור, הרי שבדורנו הינה עניין בסיסי והכרחי בעבודת ה'.

קבלת המלכות

הוראות אלה הינם רק חלק ממכלול הוראות הרבי שליט"א מלך המשיח לכלל ולפרט, אשר חלקם הינו גדר של "הידור מצווה" וחלקם בגדר של חובה יסודית ועד להוראות הנוגעות לפיקוח נפש ממש. הוראות שבמילואן נזכה וודאי לשנה טובה ומתוקה.

אלא שכהכנה וכהקדמה למילוי הוראות אלו, לכל לראש יש לקבל תחילה על עצמנו את מלכותו, וכלשון חז"ל "לכשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזירות" (הוראות)".

בימים אלה של ראש השנה כאשר אנו מכתירים את הקב"ה למלך ומבקשים בכל לב "מלוך על העולם כולו בכבודך", אנו גם מבקשים את התגלותו המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח אשר יגלה את מלכותו ית' בעולם ויתקן עולם במלכות ש-ד-י בגאולה אמיתית ושלמה תיכף ומיד ממש.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...