האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

סיום הרמב"ם בישיבת באר שבע

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 144 צפיות 0

סיום הרמב"ם בישיבת באר שבע

סיום הרמב"ם בישיבת חב"ד באר שבע

ביום שלישי – יום הילולת האר"י החי אירגנו תלמידי התמימים של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע , מעמד סיום הרמב"ם לכלל תשובי העיר, בהתאם להוראתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח.

את המעמד פתח ראש הישיבה – הרב יוסף הכהן שי' הענדל, שהסביר בטוב בטעם את מעלת וחשיבות לימוד הרמב"ם, מיד לאחריו צפה הקהל ממראות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח, הרב מנחם הכהן שי' כהן רב קהילת חב"ד ומשפיע בישיבה, ביאר את תקנת לימוד הרמב"ם והמעלה של זמן הגאולה, הר"מ להלכה בישיבה - הרב אלחנן שי' נחמנסון הלהיב את הקהל על המעלה והזכות בלימוד הרמב"ם.

מיד לאחר מכן סיים הת' מענדל שי' לוצקי את מסכת תמיד, אמר קדיש וסיים בהכרזת הקודש 'יחי אדונינו'.

כיבד בנוכחותו, המרא דאתרא, הרב יהודה שי' דרעי, רב העיר וראב"ד באר שבע, שקרא קריאת קודש לכלל הציבור להצטרף לתקנת הלימוד שייסד הרבי שליט"א מלך המשיח, את הכינוס חתם, הרב מאיר סויסא, רב העיר מצפה רמון שעורר על הגודל והזכות בהשתתפות הלימוד.

את האירוע חתם המנחה הרב יוסף הכהן שי' הענדל בהכרזת 'יחי', והזכיר שלא לשכוח ברכת המזון, ולאחמ"כ עשה הקהל זימון, וברכת המזון.

מיד לאחר האירוע הרשמי, התיישבו תלמידי התמימים שיחיו להתוועדות אל תוך הלילה עם הרב יגאל שי' לוטקין, משפיע בישיבה, זוהי היתה גם התוועדות סיום שנת הלימודים, שהסתכמה באופן המוצלח ביותר, כמו"כ התקיימו הגרלות לסיום "מבצע תורה" בישיבה, בה זכה הת' מענדל לוצקי בהשתתפות בטיסה לרבי שליט"א מלך המשיח.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...