האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בקשת הגאולה אצל השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי

חדשות חב"ד

מערכת האתר 1047 צפיות 0

בקשת הגאולה אצל השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי

מרחבי הארץ ומדינות חבר העמים ורחבי תבל הגיעו ובאו בני משפחתו, בניו ונכדיו, ונציגות מתלמידיו, בטיסה במיוחד ממדינת השליחות מולדובה הגיע רעייתו הרבנית השליחה תבלחט"א מרת לאה אבעלסקי הרבנית הראשית למדינה. ובנה ממשיך דרכו של אביו השליח הרה"ח יוסף יצחק הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה. שלוחים ממדינות חבר העמים, נציגות מיהודי קישינב, ויוצאי מולדובה, הגיעו במסירות למעמד התפילה המיוחד, כמו גם תלמידיו ומקורביו ובוגרי ישיבת תומכי תמימים בקישינב.

באוטובוסים ממוגנים נסעו לחלקת חב"ד בהר הזיתים להעתיר בתפילה בקברו של זקן השלוחים, בשליחויות רבותינו נשיאנו, דמות הוד של חסידים מ'דור דעה', עלו לקברו בהר הזיתים בחלקת חב"ד ו' בירושלים, לרגל יום היארצייט החמישי בכ"ט סיון של הרב זלמן הכהן אבעלסקי, ביום היארצייט עלו יהודים רבים לקברו, שם עמדו בתפילה מתוך בקשת הגאולה האמיתית והשלימה בקרב בימינו תיכף ומיד ממש.

צאצאיו מרחבי הארץ ומחוץ לארץ, רבנים, ראשי ישיבות, שלוחים, משפיעים מנהלי מוסדות ועסקני ציבור, יחד עם השלוחים למדינת מולדובה וידידים, העוסקים כולם במסירות בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

יחד התאספו לאמירת פרקי תהילים ואותיות שמו זלמן טובי', קדיש, ובקשת הגאולה השלימה, והכרזת הקודש מתוך אמונה שבקרוב ממש נזכה להתראות עם ראש משפחתם הענפה השליח הרב זלמן אבעלסקי ואביהם הרוחני של יהודי מולדובה ורומניה, כאן להר הזיתים מול מקום המקדש, מהרה יבנה במהרה בימינו ותיכף ומיד ממש.

לאחר אמירת פרקי התהילים, אותיות השם ונשמה, פרקו של הרבי, ופרקו של השליח, ולומר קדיש לזכות האיש שעומד במשך שנים רבות בראש המהפכה היהודית ליהודי חבר העמים, ומהפכת החינוך החב"די בארץ הקודש, בכוחו הגדול של רבינו שליט"א.
נערכה אמירת "קדיש" על ידי בנו ממשיך דרכו, הרב יוסף יצחק הכהן אבעלסקי, השליח והרב הראשי למולדובה, הכרזת "יחי אדוננו" מרומות ומרגשת של בקשת התגלותו המלאה של המשלח אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש.

בעליה לקברו העלו את פועלו הרב של השליח הבלתי נשכח שבמסירות נפש ממש במגוון שלחויות חייו, מקושר בכל נימי נפשו אל אילנא דחיי, לנשיא הדור כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, ולרבותינו נשיאנו אדמו"רי נשיאי חב"ד.

בסיום בקשו על קברו של השליח והרב הראשי למדינה, ביקש את ברכה והצלחה המשך והצלחת השליחות במדינת מולדובה בירתה קישינב וכל מרחבי המדינה והמשך השליחות כפי שייסד והנהיג כרצונו של השליח אביו היקר. עדי הגאולה האמיתית והשלימה תכיף ומיד ממש, ומתוך המשך הדאגה לכל צורכי היהדות ימשיכו להתנהל כפי רצונו של הרב והשליח, בידי משפחתו הענפה. אשת השליח תבדלחט"א הרבנית מרת לאה אבלסקי השליחה והרבנית של מולדובה, "זרעו בחיים" ביקשו אף הם הצלחה רבה בכל השליחות ברחבי המדינה על ידי המשפחה כהוראת הרבי, מתוך הרחבה בגו"ר ותיכף ומיד לחזות ולזכות בגאולה האמיתית והשלימה נאו, מתוך שירת "יחי אדוננו" לקראת הגאולה השלימה ותחיית המתים בקרוב ממש.

יהודי מולדובה המרגישים את אביהם, אביהם הרוחני, שהחיה ומחייה את יהודי מולדובה ובסרבי' הגיעו יהודים יקרים מנציגות מיוחדת של יהודי מולדובה ויוצאי מולדובה ברחבי תבל, המוקרים את פעולו הרב של אביהם ורבם הנערץ של יהודי מולדובה ובירתה קישינב.

הודיע על קברו של השליח והרב הראשי למדינה, נכדו של הרב הראשי למולדובה, הרב זלמן אבעלסקי, הרב מנחם מענדל זלמנוב, על מבצע מעשים טובים רחב היקף שנערך ליהודי קישינב ומולדובה, כמו גם ליוצאי מולדובה ברחבי ארץ הקודש ויוצאי חבר העמים, וברחבי תבל, יהודים יקרים אלו מתחזקים בשמירת תורה ומצוות ולימוד בשורת הגאולה, לזכות נשמת השליח, ולהתגלותו המיידית של הרבי שליט"א, עוד ביקש ברכה והצלחה לשליחות במדינת מולדובה ובירתה קישינב וכל מרחבי המדינה, שיערכו כפי ולנחת רצונו של השליח הרב זלמן אבעלסקי, כפי שתבע ייסד התווה וחינך.

בנוסף לזאת ביקש ברכות עבור רבים מיהודי קרית גת שביקשו להתפלל להצלחתם מהעיר קרית גת ויוצאי ויהודי מולדובה הרואים בשליח הגה"ח רבי זלמן אבעלסקי כאיש קדוש מרוממם מעם, בנוסף להחלטות ומעשים טובים שלקחו על עצמם. עוד ביקש הצלחה בשליחותו ברחבי מדינות חבר העמים ויהודי ויוצאי מולדובה, והצלחה בכל פרטי השליחות לנחת רוח המשלח.

תלמידים ומושפעיו של השליח אמרו בארשת רצינות את מאמרו הראשון של אדמו"ר שליט"א אותו חי בדבקות ודרש ולימוד את באי ומבקרי בית הכנסת הגדול בקישינב חב"ד ליובאוויטש ללמדו בעל פה, עד היום בוגרים רבים של ישיבת תומכי תמימים בקישינב, ומתפללי בית הכנסת זוכרים את לימודם והשיעורים הנפלאים, וגם בקברו חזרו על המאמר בעל פה ברצינות ובבהירות מפליאה.

רבים הדליקו נרות והוסיפו בעוד החלטות טובות לזירוז הגאולה השלימה.

הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה, אביה הרוחני של יהודי ויהדות מולדובה, איש חי רב פעלים בשליחות אדמו"ר מהוריי"צ בשליחות המלך ברחבי הארץ ובעירו קרית גת, במדינת שליחותו מולדובה, פעילות לאות להפצת בשורת הגאולה מתוך שטורעם מיוחד ונדיר. יוצאי חלציו דור ישרים מבורך, משפחה ענפה ומפוארת של בנים ובני בנים, עוסקים בשליחות אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מנהלי מוסדות, שלוחים, ראשי ישיבות ואישי חינוך.

ויה"ר יקויים היעוד במהרה בימינו ו'הקיצו ורננו' והוא בתוכם תיכף ומיד ממש.

 

IMG_0160

IMG_0237

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...