האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עשרת הדיברות בחג השבועות

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 173 צפיות 0

עשרת הדיברות בחג השבועות

צפו בשדר הרדיו הפופולרי הרב עמי מימון שמביא את קריאת גדולי האומנים בישראל למשפחות, להצטרף לשמיעת לעשרת הדיברות בבית הכנסת בחג השבועות: אברהם פריד, בני פרידמן, חיים ישראל, ישי ריבו, רגב הוד, נתי רביץ, עדי ליאון, טל מוסרי, יובל המבולבל, תומר קופון, דביר בנדק.

מובא במדרש: "אמר רבי מאיר בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה, אמר להם הקב"ה: הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואני נותן לכם את התורה. אמרו: הרי בנינו ערבים אותנו". ועוד מובא: "אמר הקב"ה לישראל: בני, היו קוראים את הפרשה הזו בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדין לפני".
הרבי הסביר כי עיקר ההתגלות ועיקר האני מעלה עליכם כאילו אתם עומדין לפני היא בקריאת "עשרת הדברות", כי אמנם אנו שומעים אותם מפי בעל-הקורא, אך בתוך קולו הגשמי מוסתר קול סמוי של "עצמותו ומהותו יתברך" הקורא את עשרת-הדברות בכל בית כנסת כמו במעמד הר סיני.

מסיבה זו ציווה הרבי שליט"א מלך המשיח: "שבעשרת הדברות יהיו כל בתי-הכנסת מלאים באנשים נשים וטף (בנפרד כמובן), וכדאי להביא גם ילדים קטנים "מבן חודש ומעלה", והמהדרים יביאו אפילו תינוקות יותר רכים".
בהתאם להוראה זו - בבתי חבד

שדר הרדיו הפופולרי הרב עמי מימון הביא לפניכם את גדולי האומנים בישראל שקוראים למשפחות להצטרף לשמיעת עשרת הדיברות: אברהם פריד, בני פרידמן, חיים ישראל, ישי ריבו, רגב הוד, נתי רביץ, עדי ליאון, טל מוסרי, יובל שם טוב (המבולבל), תומר קפון, דביר בנדק, הקוראים לכם להגיע לשמוע את קריאת עשרת הדיברות:

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...