האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שבת אחדות לחיילי צבאות ה' במטה בנימין

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 141 צפיות 0

שבת אחדות לחיילי צבאות ה' במטה בנימין

שבת אחדות צ"ה אדם, כוכב יעקב, תל ציון

שבת שעברה נחתמה לראשונה שבת אחדות לחיילי צבאות ה', בישובי מטה בנינמין: אדם, כוכב יעקב, ותל ציון.

לשבת המיוחדת בתל ציון הגיעו 30 ילדים מכיתות א-ח מהישובים אדם, כוכב יעקב ותל ציון. התחלנו בתפילת מנחה של ערב שבת קודש, לאחר מכן תמונה קבוצתית ואז החלה שרשרת חיול לקבל תכניה, חוברת צבאות השם, מדים החדשים, ועוגיה.
חיילי צבאות השם התכנסו לבית הכנסת ותפסו מקום במתחם המיוחד להם. התפילה ,ה'שמע ישראל', עניית 'אמן' ו'אמן יהא שמי רבא' היו בחיות ושמחה רבה שהרעידו ליבות המתפללים. לקראת הלילה התכנסו להתוועדות ליל שבת מיוחד עם סיפורי צדיקים.
למחרת - יום השבת, סדר חסידות ותפילה בה שולבו פרסים למצטיינים, והחיילים שהגיעו עם מדים זכו בכרטיסי גירוד. לקריאת התורה קיבלו הילדים חוברת קריאת פרשת השבוע מיוחדת, עם חידון לכל חלק מהפרשה מראשון עד שביעי.
לאחר מכן אמרו את שנים עשר הפסוקים ומאמרי חז"ל, וקיבלו תשורה מיוחדת: הפרק החדש של הרבי שליט"א מלך המשיח, עם הקדשה אישית לכל חייל.

לאחר התפילה, החיילים התיישבו לקידושא רבא והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים, ולאחר הפוגה לטובת פעילות מיוחדת ותחרויות. חזרו לסעודת שבת.
לאחר תפילת מנחה ויצאנו לתהלוכה מיוחדת לפארק החרדי, שם עמדו 30 ילדי צבאות השם מול 200 ילדי צבאות השם לעתיד לאמירת 12 פסוקים ובשטורעם הכי גדול וחזק - בקשת הגאולה ומשיח בנוסח ההכתרה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
השיא התרחש בעלות המנחה, כאשר התיישבנו למעגל עוצמתי ומרטיט של סדר ניגונים והמנוני צבאות השם, שאליו הצטרפו ילדים רבים מהפארק וניסו לנגן ביחד איתנו מתוך אחווה דוגמא וריעות אמתית כיאה לתקופה זו.
חתמנו בשיחה מפי אחד הילדים, ערבית ווידאו "לראות את מלכנו" - הרבי שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממ"ש.
בטוחים שעשינו לרבי שליט"א מלך המשיח נחת, וברכתו תלווה את הילדים להמשך חיות ושמחה פנימית לתקופה ארוכה, ומשם ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז למבצע מצטייני עונת הקיץ  של צבאות השם.

על החתום: רשת פעילות צבאות השם וטנק המצוות בישובים אדם - כוכב יעקב - תל ציון

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...