האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עלילה שהביאה בחור לכלא האמריקאי: אל תעמוד מנגד

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 750 צפיות 0

עלילה שהביאה בחור לכלא האמריקאי: אל תעמוד מנגד

הורי בחור הישיבה שנכלא בארה"ב, חבריו ובני משפחתו, בזעקת מחאה מזעזעת ובקשה לעזרה, עקב ביטול מסמכי השהיה בארה"ב ע"י אחד מהנהלת הישיבה המרכזית • הכתבה המלאה

ARK3

בכתבה קודמת בנושא הבאנו את הבקשה והאפשרות לתרום - פדיון שבויים לשחרורו, היות והטיפול בעניין עולה כסף רב מאד. בכתבה זו - פרטים על העלילה המרושעת.

עלילה
בננו, תלמיד בישיבת תות׳׳ל 770, יושב בכלא מיום חמישי כ״ט תמוז, בשל ביטול אשרת הלימודים (אפידייוויט) ע׳׳י הישיבה. הביטול נעשה בהחלטת יחיד ללא בדיקה ודרישה או שימוע וכד׳, ורק כעת ממציאים סיבות למפרע שאין להם שום אחיזה במציאות.

העו׳׳ד שמטפל בתיק של בננו, עדכן אותנו, שבידי הישיבה נותרו ימים ספורים בהם עדיין יכולים להציל את המצב, ע׳׳י החזרת האפידייוויט.

ההנהלה הרוחנית ביקשה מהרב משה מאיר גלוכובסקי לפעול בכיוון זה, אך לצערנו, אפילו להנהלת הישיבה הרוחנית, הרב זרחי והרב לאבקובסקי, שאמרו לו במפורש שעליו להחזיר לו את המעמד של תלמיד באופן מיידי, [=גלוכובסקי] אינו מקשיב.

אנו פונים לבל מי שהמצב נוגע לליבו לדבר עם הרב משה מאיד גלוכובסקי מהישיבה, שבידיו הסמכויות החוקיות לעשות זאת כעת, אחרת בננו עלול להתגלגל בכלא למשך כמה חודשים!

אם הבן שלך היה במציאות כזו היית עומד מנגד!?

בלב כואב,

בשם בני המשפחה, חברים ואנ׳׳ש שאכפת להם.
אנו מודים לכל אלו שמתפללים עבורו ומבקשים להמשיך להתפלל לשיחרורו של אהרן אברהם בן רחל 

על החתום: אפרים ורחל קניג, אבא ואמר של אהרן קניג, kenigfree@gmail.com

ARK1

קל ללכלך, קשה לנקות!

רבים פנו אלינו בשעות האחרונות בטענות שונות ומשונות, בעניינו של אחינו וגיסנו ־ אהרן קעניג שי׳, וראינו לנכון להבהיר את הדברים תוך הצמדות לעובדות ורק לאחר בחינתם הן ע״י העו״ד והן מול הישיבה והגורמים הרלוונטיים הקשורים לעניין.

*

1. בנוגע לטענה שהוא גנב ספרים, זהו דבר שהוא שקר מוכח, שהרי 770 זה מקום שמוצלם בלמעלה מ-100 מצלמות, הדבר היה אמור להיות מתועד ואין מי שאמר ״בעיניי ראיתי״, כך שאין בזה מעבר לרכילויות שקריות ותכתובות וואצאפ חסרות אחריות.

הבסיס לטענה השקרית, הורתו ולידתו בחטא! אחינו, שהיה אחראי על איסוף וסידור הספרים ב־770 הפסיק בשלב כלשהו לקבל תשלום, למרות זאת משראה את מצב הספרים והספריות ב־770, החליט להמשיך לעסוק בהתנדבות לאסוף ולסדר את הספרים. והיה מי שניצל את זה כדי להפיל עליו את העלילה הכוזבת.

2. היה מי ש״דאג״ לביטול האפידייוויט, וכמובן בדיווח לרשויות צריך לרשום סיבה מדוע, לכן הוכנסה סיבה כלשהי ־ וכך נולד עוד שקר.

3. כל האמירות בדבר כביכול ״זימון לשימוע״, ״התראה״, ״דרישה לנקיטת פעולה כלשהי״ (החזרת ספרים וכדר) ע״י הנהלת הישיבה ־ לא היתה מעולם ע״י גורם כלשהו בישיבה.

ודבר זה כשלעצמו אמור לעורר פלצות וחלחלה, הכיצד זה ייתכן שבמוסד בלשהו, ועאכו״כ מוסד קדוש, כישיבת תות״ל ב־770, יקבל מאן דהו בניגוד להלכה (ובניגוד לחוק) החלטת יחיד - ו״אין דן יחידי אלא אחד״ - ללא כל התראה וללא שימוע, מביאים תמים (שגם אם עשה מעשה כזה או אחר ־ וזה לא המקרה דנן) ־ לענינים של דיני נפשות.

4. גם לאחר מעשה, לא טרחו ליידע אותו שהאשרה בוטלה ורק לפני מספר שבועות נודע לו בעקיפין כי יש בעיה עם הרישום. גם בענין זה הוא ניסה שוב ושוב לשבת עם הגורמים הרלוונטיים בישיבה, על מנת להסדיר זאת. הוא נדחה בלך ושוב (לפחות 5-6 פעמים, לעיתים לאחר המתנה של שעות) אך יחד עם זאת ניתנה לו התחושה כי העניו בטיפול, אך בפועל כשנעצר הסתבר בדיעבד כי לא כך היו פני הדברים.

5. חרושת השמועות שהתפתחה בימים האחרונים בשקר יסודן. הוא נסע להפצת המעיינות, ובדרך חזור בבדיקה שגרתית של המשטרה התגלה שהוא נדרש למעצר ע״י רשויות ההגירה. רישיון יש לו, שלילה לא היתה, וגם תאונה לא קרתה.

6. עוד שמועה שקרית שהופצה, נוגעת לפרובוקציה שהתקיימה לפני ג׳ תמוז השנה, סביב תליית שלט ברחוב קינגסטון. מבלי להכנס לפרטים וכפי שניתן לראות בוידאו שהתפרסם, אחינו התרחק עם השלט מעבר לכביש כ-8 מטרים ממקום הפרובוקציה שנעשתה שם.

(ידוע ש״מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי״, זוהי דוגמה מובהקת לאופיים של אותם כותבי פלסתר, אשר למרות שקלונם נגלה ושקרם נחשף בוידאו הברור, הם לא חששו להפיץ שמועות שקריות, שכן הם למטה מגדר אנושי, וד״ל).

7. ״מדוע להתעסק ברע?״ עוד טענה שנשמעה מרבים. להווי ידוע, ההורים יצאו במכתב פומבי (שגם בו המקרה מנוסח בעדינות רבה תוך השמטת עובדות רבות שיש בהם כדי להביך גורמים אך ללא תועלת מעשית), גם זאת רק לאחר שבמשך שבוע שלם ניסו לפעול מאחורי הקלעים, תוך התדברות עם רבני השכונה והנהלת הישיבה, המכירים את אחינו שי׳, שדרשו את הסדרת הניירות באופו מיידי, אך כעת, כאשר באו מים עד נפש, כאשר העו״ד שנכנס לתמונה והוציא את המסמכים, הבהיר לנו שכרגע יש לנו הזדמנות של ימים ספורים שבהם הישיבה יכול לתקן את המצב ולהסדיר את הניירות ע״פ חוקי ההגירה. ורק לאחר שנתקלו הנהלת הישיבה הרוחנית ורבני השכונה בחומה ורק משהבינו שאותו גורם הוא המפתח לביצוע הפעולה, נאלצו לצאת בקריאה לציבור לסייע בזה.

בהשגחה פרטית ״היום יום״ של ח׳ מנ״א, מדבר על מצב זה: ״מפתגמי אאזמו״ר: מה התועלת בפעולה של חסידות ויראת שמיס - כאשר חסד העיקר, אהבת ישראל, ונוסף ע״כ גרימת צער לזולת׳,

*

זה לא פאשקוויל מרושע, זה מכתב שאנו חתומים עליו בשמותינו.

חותמים בכאב,

אחים וגיסים של הת׳ אהרן קעניג:

שניאור זלמן גרינברג, (כפר חב"ד), יהושע קעניג (כפר חב״ד), מנחם מענדל קעניג (בפר חב״ד),

לוי יצחק סלומון (כפר יונה), אברהם משי־זהב (רמת השרון), יוסף ליין ( ביתר עילית)

יצחק קעניג (אלקנה), אליהו קעניג (נהריה), חיים פנחס טאלר (רמת אביב)

אלעזר קעניג (מוסקבה), שניאור זלמן ברנשטיין (אורות)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...