האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

770 • הצלחה אדירה לקידוש לבנה לתושבי שכונת קראון הייטס

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 290 צפיות 0

גם החודש, מסכמים בהצלחה מיוחדת את ההשקעה העצומה למעמד קידוש לבנה רבתי של חודש שבט ב770. מארגני המעמד: הרב ליאור מימון מלכא שליח הרבי מלך המשיח שליט"א בישובי הנגב באה"ק, והרב גיא מלכה אשר נסע במיוחד לשם כך, פעלו בשיא המרץ לכבוש את שכונת המלך למעמד אדיר ועוצמתי • הכתבה המלאה

המהפכה של עריכת מעמדי קידושי לבנה בעוצמה אדירה ע"פ הוראתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, הגיע בחודשים האחרונים גם לשכונת המלך – קראון הייטס שבנוי יורק.

בהערכה כללית של ההשקעה העצומה למעמד קידוש לבנה רבתי של חודש שבט ב770 – מסכמים הצלחה מיוחדת.

מארגני המעמד: הרב ליאור מימון מלכא' שליח הרבי מלך המשיח שליט"א בנגב, בארץ הקודש, ובא כוחו הרב גיא מלכה אשר נסע במיוחד ל770 לצורך העניין.

הרב ליאור מהארץ והרב גיא ב770 פעלו בשיא המרץ להרעיש את שכונת המלך בהכרזות, שלטי ענק ומודעות בשתי שפות אנגלית ועברית. המודעות חולקו בכל התלמודי תורה ובתי ספר של השכונה.

מאות מאנ"ש, שלוחים, תמימים וילדי צבאות השם מכל תלמודי התורה, באו וגדשו את רחבת 770 במשך כשעתיים שלימות.

תוכנית 'ראלי' מרתקת בהנחיית השליח גיא מלכה שגם שימח את הקהל בפעלולי שמחה מיוחדים.

יצויין שלמרות שבערב זה הלבנה לא התגלתה בפועל ממש, אך הריקודים הממושכים, הביטחון, השמחה והדרישה להתגלות היו בשיאם שאוטו טו כבר זוכים להתגלות מלכנו ויוצאים מתוך שמחה וטוב לבב לקבלת פני משיח בארצנו הקדושה.

עוד יצויין והוא העיקר: תשובת הרבי מלך המשיח שליט"א (שנתקבל ב"אמצעות ה"אגרות קודש") לדו"ח הסיכום. המענה התקבל למחרת המעמד ב770 בכרך י"ד עמו' ש"כ, שכ"א:
תמצית תשובת הרבי שליט"א בעניין היא: "ילכו מחיל אל חיל", "לשלם שכרם במידה כנגד מידה" "שלא יסתפקו בנעשה עד עתה ואז יתווסף גם בהצלחה נוסף על ההצלחה עד עתה","בשורות טובות בעניינים הכלליים ובענייניו הפרטיים" "בהנוגע לאנ"ש והתמימים ביחוד ה"ז חודש ההילולא של נשיא דורנו.."

להמשיך בשיא השטוערם

מענות קודש אלו מנשיא דורנו הרבי שליט"א מבהירים חד משמעית כי יש לרבי נחת עצומה מהעניין ויש להמשיך בכל התוקף בעניין.

וכפשטות בקשתו כי מאחר ואין שום סיבה לעיכוב הגאולה סימן שזהוא תפקידו של משיח - תפקידו של הרבי שליט"א - לגאול אותנו...  "אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקינו עצמו" ולכן ציונו ל"תוספת זהירות בקידוש לבנה" (פרשת נוח, התשנ"ב). ועוד הוסיף שזה לטובתנו "שהם (זה אנחנו) עתידים להתחדש כמותה". 

וכמובן שהעניין מוסיף חיים לרבי כלשונו "דוד ומלכותו נמשלו ללבנה" - כך שכל השמחה והשוטרעם בעניין פשוט מוסיפים ומגלים את הנצחיים הנצחיים של הרבי שליט"א "דוד מלך ישראל חי וקיים".

אדמו"ר הזקן אומר: משיח חי וקיים

כשאנו מכריזים בקידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים": מסביר אדמו"ר הזקן כי הכוונה בזה היא בעיקר למלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו. בתקופה שלפני הגאולה ממש, בה הוא נסתר ונעלם - ואז נדרשת האמונה וההכרזה כי הוא חי וקיים והוא עומד להביא לכולנו את הגאולה.

הרבי שליט"א והלבנה

הרבי שליט"א בא מזרע דוד המלך, כעדותו של הרבי הרש"ב שכל נשיאי חב"ד באים מזרע דוד המלך. כשהוא נסתר מעיננו כמו הלבנה, אזי בעצם הוא, כביכול, מבקש ופונה אלינו להיזהר בקידוש לבנה כי זאת עבודתו של משיח עצמו (כנ"ל).

יש להמשיך ולהפנות את המבט אליו כי הוא חי וקיים וישוב ויתגלה כמו הלבנה. כשאנו מכריזים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, בזה אנו מגלים את מציאותו של הרבי מלך המשיח הבא מזרעו של דוד המלך, ומוסיפים חיים ומגלים את חייו הנצחיים.

הבה נמשיך לפעול בשיא השוטרעם בעריכת קידושי לבנה: ברוב עם, בשמחה ובריקודים, ומתוך כוונה מיוחדת להביא כבר את הגאולה בפועל. הבה נעשה זאת בשמחה ונזכה תיכף ומיד ממש לראות בתפארת הגלות מלכנו משיחנו – מיד ממש!

לסיוע לקמפיין העולמי ובמיוחד ב770 (תשובת הרבי מפורשת לשליח ליאור מלכא ב770 בחג הגאולה י' כסלו השנה) יש להיות בקשר:

052-8572770    achdut.mashiach770@gmail.com

כתובת לדואר רגיל: ת.ד. 337 נתיבות, ישראל. צ'קים לפקודת: "מרכז חב"ד"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...