האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ראש ממשלת מולדובה נפגש עם השליח ב"כותל המערבי"

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 226 צפיות 0

ראש ממשלת מולדובה נפגש עם השליח ב"כותל המערבי"

לאחרונה נערך ביקור מיוחד של מר פאבל פיליפ ראש ממשלת מולדובה באה"ק, במסגרתו נערך מפגש מיוחד בכותל המערבי עם השליח הרה"ח ר' מנחם מענדל זלמנוב נכדו של השליח והרב הראשי למולדובה, הרב זלמן הכהן אבעלסקי • ראש הממשלה התרגש מאד בביקורו כשהוא נושא תפילה מול שריד בית מקדשנו • הסיפור המלא

לאחרונה נערך ביקור מיוחד של מר פאבל פיליפ ראש ממשלת מולדובה באה"ק, במסגרתו נערך מפגש מיוחד בכותל המערבי עם השליח הרה"ח ר' מנחם מענדל זלמנוב נכדו של השליח והרב הראשי למולדובה, הרב זלמן הכהן אבעלסקי.

יש לציין כי הביקור נערך במסגרת ביקור רשמי בו הופיע ראש הממשלה מלווה בשיירה של מאבטחים, אנשי מודיעין מולדובנים וישראלים לביקור בזק בכותל המערבי, ומשלחת של אישי ממשל ואישי ציבור נוספים.

ראש הממשלה התרגש מאד בביקורו כשהוא נושא תפילה מול אבני הכותל, ולאחר מכן טמן פתק בין נדבכי שריד בית מקדשנו.

לקראת סיום הביקור בכותל הפתיע אותו השליח הרב מנחם זלמנוב נכד הרב הראשי למולדובה, ומעניק לו תמונה יוקרתית של שבע מצוות בני נוח בשפה המקומית, ראש הממשלה הביע ענין ושמע הסבר מיוחד על המצוות ועל תיקון העולם שיהיה מוכן לגאולה השלימה על ידי הרבי מליבאוויטש שליט"א משיח צדקנו, ןהביע את התרגשותו לנוכח המעמד המיוחד והביע בשיחתו עם השליח את משאלת עם ישראל שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו.

עוד העלו על נס את פועלו הכביר של השליח והרב הראשי למדינה הרב זלמן הכהן אבעלסקי שלמעלה מחצי יובל שנים הקים ושיקם לחיים חדשים הקהילות היהודיות ברחבי הרפובליקה, זאת בנוסף לתמיכה וסיוע לכלל אזרחי המדינה באשר הם.

ראש הממשלה מסר לשליח הרב מנחם זלמנוב שתמיכתו לקהילה היהודית והרבנות הראשית תמשיך מתוך שיתוף פעולה פורה לרווחת יהודי מולדובה במדינה ובמרחבי תבל.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...