האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

התוועדות "השלושים" - להוסיף חיות בשליחות

חדשות חב"ד

מערכת האתר 204 צפיות 0

התוועדות "השלושים" - להוסיף חיות בשליחות

הערב ליל שישי אור לי' אלול התקיימה בבית חב"ד התוועדות  לרגל ה"שלושים" להרב אהרן הלפרין מכפר חב"ד, מי ששימש כראש הכולל "הדר התמימים" שע"י בית חב"ד בת ים עיר הגאולה, במשך עשרות בשנים. בהתוועדות השתתפו עשרות מתלמידיו ושומעי לקחו יחד עם בני משפחתו, התוועדות שעמדה בסימן להוסיף חיות בשליחות עדי ההתגלות.

לאחר תפילת ערבית, כשהמשתתפים התיישבו לסעודת מצוה, פתח הרב זמרוני ציק מנהל בית חב"ד בדברים אודות יחודו של המעמד שהמוגדר כהתוועדות אשר אחד מסממניה הוא החיות שיש בהתוועדות, חיות המוצאת ביטויה בהוספה, כדרכו של כל דבר חי שהוא הולך וגדל. "כך אנו, אמר צריכים ללמוד מתכונותיו, אופיו דרכי התנהגותו ופעולותיו של הרב הלפרין. אחת מתכונותיו הבולטות הינה ההתמדה והקביעות שלו בשיעוריו. הנסיעה היום יומית מכפר חב"ד בקיץ ובחורף ובכל תנאי מזג אויר וללא שינוי, לבוא ולתת את שיעוריו הקבועים בבית חב"ד, וכל זאת במשך שנים! מלמדת הרבה על אופיו המיוחד. כזה הוא הרב הלפרין, ממלא את שליחותו ללא שינויים. ואת זה עלינו להפנים ללמוד ממנו".

בנו הרב יוסף הלפרין המנהל את בית חב"ד בכותל בירושלים דיבר על האמונה הפשוטה שתיכף ומיד אנו זוכים לקיום של יעודי הגאולה ובראשם היעוד של "והקיצו רוננו שוכני עפר" והוא בתוכם.

חתנו הרב ירחמיאל גורליק מנהל בית חב"ד בחולון, ביאר את ההוראה של "והחי יתן אל ליבו", אשר ניתן ללמוד את תוכנה מהוראת אדמו"ר הזקן הידועה "צריך לחיות עם הזמן" כשכוונתו לחיות עם פרשת השבוע, אלא שלכל לראש צריך להיות "חי" בעבודת ה' ואז אפשר לחיות את הפרשה, אז גם אפשר לקיים את "והחי יתן אל ליבו", להוסיף חיות במילוי השליחות".

בנו הבכור הרב ישראל הלפרין, ערך סיום נכבד על מסכת בבא בתרא, תוך שהוא משלב משיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרב יצחק רחימי שירטט קווים לדמותו מתוך היכירות רבת שנים עימו. וכן הרב יעקב מרום שקיבל על עצמו להמשיך את שיעוריו של הרב הלפרין בכולל. בשלב זה רבים מתלמידיו סיפרו על השפעתו הגדולה עליהם בתחומים השונים של תורה ומצוות ובפרט על דוגמתו האישית בהתקשרותו המיוחדת לרבי שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...