האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שבת חזון ובאנקעט מפואר ב'תות"ל קריית שמואל'

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 410 צפיות 0

שבת חזון ובאנקעט מפואר ב'תות"ל קריית שמואל'

שבת חזון ובאנקעט מפואר ב'תות"ל קריית שמואל'

אם ברוב ישיבות תות"ל בארה"ק כבר יצאו לבין הזמנים הרי שבישיבת חב"ד בקריית שמואל בראשות הרב יגאל שיח' פיזם התמימים המשיכו ללמוד בישיבה עד לאחרי שבת חזון ובמקום שתהיה חולשה בלימודים בסוף השנה הרי שבקריות הוכיחו התמימים שלא.

לכבוד סיום שנת הלימודים נערך במוצאי שבת חזון באנקעט סיכום לאחר שבת שלימה מיוחדת שהגיעו רבני הישיבה לשבות עם התמימים, מלאה התוועדויות, תפילות בחיות סוערת כיאה לחודש הולדתו של מלך המשיח, ומבצעים בשיא השטורעם, ובעיקר – הבאנקעט המפואר של סיום שנת הלימודים.

מייד לאחר הבדלה סודר ה'זאל' לכבוד הבאנקעט המפואר והוקמה במה מיוחדת לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לצד שולחנות ערוכים בשפע גשמי מעין ימות המשיח.

הכינוס נפתח על בוגר הישיבה הת' יצחק שיח' פיזם, שהזמין את משפיע הישיבה הרביוסף אברהם שיח' פיזם שהזמין את הרבי שליט"א מה"מ לבא להשתתף בכינוס.

הרב יוסף אברהם שיח' פיזם הקדים והסביר את עניין הזמנת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שהוא שרוצים שיבא ויתגלה בפשטות ממש, וממילא מובן הצורך בכבוד המעמד, ולאחר מכן הקריא את נוסח ההזמה, ולאחריה הכרזת יחי. לאחר מכן ניגנו את התמימים את הניגון על פרקו של הרבי "כוס ישועות".

לאחר מכן המשיך הרב יוסף אברהם שיח' פיזם וחזר על שיחה של הרבי שליט"א מה"מ בעניין שבת חזון, ולאחר מכן הביא את ברכת אביו הרב יגאל שיח' פיזם שנבצר ממנו להשתתף.

לאחר מכן הזמין המנחה את הרב ישראל שמשון שיח' ציקאשווילי ממשפיעי הישיבה שדיבר על כך שצריך לקחת מהשנה שחלפה רק את הדברים הטובים שהיו ולאחר מכן על ניצול בין הזמנים.

לאחר מכן הוקרנה מצגת תמונות מחיי ומהווי הישיבה בשלוש שנים האחרונות.

לאחר מכן הוזמן לדבר הרב חיים שיח' אברבי'ה – משפיע בישיבה שדיבר על כך שבחור שחי משיח זה נמדד בפרטים הקטנים בבין הזמנים.

לאחר מכן דיבר נציג התמימים ממסיימי שיעור ג' הת' מנחם מענדל שיח' חיון על האחדות הבולטת של התמימים הקריותים שאצלם רואים איך שחסידים אינם נפרדים.

לבסוף נערכה הגרלה בין כותבי הערות בקובץ 'הערות התמימים' דתות"ל הקריות בה זכו התמימים: שנ"ז שיח' סגליי"צ שיח' פיזםמ"מ שיח' עמוסויואל שיח'איידלמאן, ולסיום נעמדו התמימים לתמונה קבוצתית.

הזוכים
הזוכים
תמונה קבוצתית
תמונה קבוצתית
מקומו של הרבי שליט"א מלך המשיח
מקומו של הרבי שליט"א מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...