האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הערב בבת ים: התוועדות מיוחדת לרגל חמישה עשר באב

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 441 צפיות 0

הערב בבת ים: התוועדות מיוחדת לרגל חמישה עשר באב

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב" • היום (שני) ט"ו מנחם-אב בשעה 20:30, ציבור אנ"ש והתמימים מוזמנים להתוועדות רבתי בבית חב"ד בת ים רחוב שד' העצמאות 67. בהשתתפות הרב זמרוני ציק והרב יוסי קליימאן משיקאגו שבארה"ב • לגברים • על האש

מצורף קטע משיחתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת תנש"א שבו מבואר המעלה של ההתוועדות ביום זה:

כדאי שיעשו בכל מקום התוועדות גדולה בשמחה גדולה, ולדבר דברי תורה, ומה טוב – לעשות "סיום" מסכת, ולתת נתינה לצדקה, ולקבל החלטות טובות להוסיף בכל עניני תורה ומצוות ובכל העניינים הטובים…. בשמחה גדולה שלמעלה מכל מדידה והגבלה, גדולה יותר מהשמחה ד "מועדים לשמחה" בשלש רגלים, ויותר גדולה אפילו משמחת "עד דלא ידע" דפורים והשמחה דשמחת תורה. [ש"פ דברים תנש"א]

IMG-20170801-WA0113

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...