האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הערב קידוש לבנה • להורדה: שירי גאולה לכבוד לידתו של משיח

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 331 צפיות 0

אם בכל חודש יש נתינת כוח להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בהכרזת: "דוד מלך ישראל חי וקיים" במעמד קידוש לבנה, על אחת כמה וכמה במוצאי יום לידתו של משיח ב"תשעה באב". וכפי שמביא הרבי מהירושלמי (ברכות פ"ב, ה"ד ועוד) בדבר מלכות - דברים: "ביום 9 באב "יליד מלכא משיחא"... וכיון שביום הולדתו של אדם "מזלו גובר", נמצא, שבתשעה באב מתגבר מזלו של משיח צדקנו והוא יום מסוגל עבור הגאולה האמיתית והשלמה.


ועניין זה נוגע להלכה למעשה, כדאיתא בכתבי האריז"ל, שאומרים תפילת נחם ביום תשעה באב במנחה - "כי אז במנחת ט"ב נולד המשיח הנקרא מנחם". ובהערה 17 מוסיף הרבי: "וזהו הטעם שאומרים ברכת הלבנה במוצאי ת"ב "כי בט' באב נולד משיח".

מתוך ביטחון אמיתי שנגאלים מיד ממש "ומופרך שמשיח צדקנו לא יבוא בלילה זה" (כ"ח ניסן) אנו מצרפים בזה מחרוזת שמחה שתואמת למוצאי תשעה באב שמתהפך לששון ושמחה כפשוט ממש. אולם ברגעים אלו ממש שמותר לשמוע רק מוסיקה וואקלית ובאם חלילא וחס ושלום היו לא תהיה שיצטרכו ע"פ הלכה להשמיע רק מוסיקה וואקלית במוצאי "ט' באב" לכן צירפנו בזה גם מחרוזת קצרה המותאמת רק למעמדי קידוש לבנה בהם הקהל רוצה לרקוד ולשמוח וצריך רק לחיזוק השירה מוסיקת וואקלית לרקע ע"מ להגביר את הקצב.

מצו"ב גם קטע קצר מקידוש לבנה בחודש אייר ע"י "מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב" - הממחיש כי מוסיקת רקע זו הוסיפה לשמחה. הקולות הבוקעים מהריקודים הם של ההקלטה הוואקלית הנותנת תחושה של שירה וזימרה ולקולות ההקלטה הצטרף הקהל בריקוד שמח.

(מאת: הרב ליאור מלכה, בית חב"ד למושבי צפון הנגב)

 

 קידוש לבנה וקאלי

 מחרוזת שמחה לקידוש לבנה

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...