האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חג הגאולה • שידור חי מההתוועדות המרכזית באה"ק

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 370 צפיות 0

חג הגאולה • שידור חי מההתוועדות המרכזית באה"ק

חסידי חב"ד ליובאוויטש בארה"ק יחגגו היום את חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,ההתוועדות המרכזית במלאת תשעים שנה, תערך אי"ה בהיכל הגדול שבבנין ביהכנ"ס המרכזי "בית אריה" חב"ד לוד רח' צמח צדק • כעת עכשיו שידור ישיר של ההתוועדות בלוד ב"נחייג ונשמע", כנס למערכת וחייג 1>9>4

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...