האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ג' תמוז • ביום ראשון ייבחר הניגון לכבוד שנת התשעים

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 433 צפיות 0

ג' תמוז • ביום ראשון ייבחר הניגון לכבוד שנת התשעים

ההכנות בעיצומן לקראת ג' תמוז במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תרפ"ז והיום בו מתחזקים באמונה הטהורה שהרבי מלך המשיח חי וקיים • בעקבות פניות רבות הוחלט כי ועדת הניגונים המיוחדת תתכנס ביום ראשון הקרוב • לכל הפרטים

לקראת ג' תמוז, במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תרפ"ז. תוקם ועדת ניגונים מיוחדת שתבחר את ניגון מתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן מלכים. הועדה תורכב מבעלי תפילה ובעלי מנגנים ותיקים ומשפיעים.

היוזמה באה בעקבות דבריו הרבי שליט"א בדבר מלכות תשנ"ב פרשת וישב: "שמזמן לזמן מתחדשים ניגונים חסידותיים חדשים ע"י אלה המסוגלים לחבר ניגון טוב, וכאשר זה מתקבל ע"י הציבור ושרים אותו בציבור, נעשה הוא חלק מהניגונים החסידותיים".

אז להלן הדרכה קצרה למלחינים היקרים:

1)צריך שיהיה לחן של ניגון חסידי שמח.

2) מילות הניגון: "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו" – פסוק שאמר כ"ק אדמו"ר הרייצ לאחר ג' תמוז תרפ"ז ומוזכר רבות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהקשר עם יום זה וכמובן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" "מלך המשיח חי וקיים לעולם ועד!.

3) מקליטים את הניגון על קובץ אמפי3 (אפשר גם באולפן). בקול ברור וחוזרים על כל קטע פעמיים.

4) שולחים או במייל: hmalchus770@gmail.com. או מחייגים ל"מוקד ליובאוויטש" שמספרו 079-5021-770 שלוחה 7 ואז מקישים 2 ומקליטים את הניגון בקול ברור ומשאירים שם וטלפון.

יש לשלוח את הניגונים עד יום ראשון א' תמוז בשעה 16:00 שעון ישראל.

ובעז"ה ביום ראשון הקרוב תתכנס וועדת הניגונים ותבחר את הניגון המתאים ביותר לכבוד ג' תמוז שיקבל עיבוד מחודש באולפן וכן יושר בקרב חסידי חב"ד ברחבי תבל.

ויהי רצון שנזכה תכף ומיד ממש ל"שיר שיר חדש" בהתגלותו המלאה והמושלמת של הרבי מלך המשיח שליט"א.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...