האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הניגון של הרב סילברמן

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 422 צפיות 2

ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הניגון של הרב סילברמן

לקראת ג' תמוז, במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תרפ"ז. תוקם ועדת ניגונים מיוחדת שתבחר את ניגון מתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן מלכים • האזינו לניגון הראשון שחובר ע"י הגה"ח הרב יוסף יצחק סילברמן • להאזנה

הניגון מורכב בעיקר מהפסוק "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו" - פסוק שאמר כ"ק אדמו"ר הרייצ לאחר ג' תמוז תרפ"ז ומוזכר רבות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהקשר עם יום זה וכמובן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".

הולחן ומושר על ידי שליח הרבי מה"מ שליט"א לאלעד הרה"ח יוסף יצחק שיחי' סילברמן .
עיבוד המוזקיה - הר"ר אלעד דויטש.
עיבוד הקולות - הזמר הר"ר ארז כהן.

תגובות

  1. ניגון יפה וחזק
  1. מה המילים שהוא אומר אחרי "יחי אדוננו"? ממש לא ברור

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...