האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ג' תמוז • הוקם ועד חגיגות ה90 שנה ל"אתחלתא דגאולה"

חדשות חב"ד

שניאור גרינפלד 382 צפיות 0

ג' תמוז • הוקם ועד חגיגות ה90 שנה ל"אתחלתא דגאולה"

לרגל 90 שנה יום התחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בג' תמוז תרפ"ז ועל פי שיחותיו הקדושות והוראתו הברורה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משיחת ג' תמוז תשמ"ה ש"מעלין בקודש"! הוקם "וועד חגיגות ה90" - שיערוך קמפיין כולל עזרה בארגון התוועדויות של שמחה בכל רחבי הארץ • הסיפור המלא >

לפני תשעים שנה בג' תמוז תרפ"ז יצא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש  בית הכלא 'שפולארקה', לאחר שיצא מסכנת גזר דין מוות, במשך השנים שלאחרי זה ביאר הרבי את מהות הגאולה של ג' תמוז, אשר למרות שבשנת תרפ"ז לא ידעו עדיין שהיציאה מבית האסורים היא התחלת הגאולה – שהרי הוכרח לעזוב את מקומו ולנסוע לעיר גלותו – אבל אף על פי כן, כלפי שמיא גליא שהיציאה מבית האסורים היא התחלת הגאולה.

ואומר הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ קרח, ג' תמוז, תשמ"ה – שאם יבוא מישהו וישאל: מדוע דורשים ממנו להתחיל בעניני הגאולה בג' תמוז – בה בשעה שבג' תמוז בפעם הראשונה לא הי' ברור עדיין (אפילו אצל בעל הגאולה עצמו) שזהו ענין של אתחלתא דגאולה?! כיצד תובעים ממנו ענין שלא הי' עדיין בפעם הראשונה!…

והמענה לזה – כאמור – שלאחרי שנתברר שג' תמוז הוא אתחלתא דגאולה, הרי זה באופן שפועל גם מלמפרע, בנוגע לג' תמוז דשנה ההיא. ולכן גם העבודה דג' תמוז מידי שנה בשנה צריכה להיות באופן המתאים לאתחלתא דגאולה. ולא עוד, אלא שיש להוסיף בכל ענינים אלו ביתר שאת וביתר עוז, שהרי "מעלין בקודש"! עד כאן לשונו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ולכן השנה הוקם "וועד חגיגות ה90 לאתחלתא דגאולה של ג' תמוז"- שיערוך קמפיין מיוחד בכמה מישורין:

1) הוצאה לאור של חומר תעמולה אודות מעלת היום.

2) עזרה (בהכוונה יעוץ וכו' לא כספית) בארגון התוועדיות חגיגיות בכל רחבי הארץ ובראשם החגיגה המרכזית שתערך ב"עצרת גאולה ומשיח" באמפי-פיס בת-ים בשעה 19:00.

3) תחרות ניגונים מיוחדת שתבחר בוועדה מיוחדת של משפיעים ובעלי מנגנים את הניגון הטוב ביותר שיקרא "ניגון ג' תמוז".

ויהי רצון שנזכה שפעולות חשובות אלו יהיו ה"מכה בפטיש" לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש!

לפרטים נוספים חייגו למוקד המיוחד: 079-5021-770 שלוחה מס' 7 בתפריט הראשי.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...