האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נמצאים בערב שבת לאחר השקיעה!

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 420 צפיות 0

נמצאים בערב שבת לאחר השקיעה!

נמצאים בערב שבת אחרי השקיעה!
השיעור גאולה ומשיח המרכזי השבועי נמסר השבוע ע״י הרב ניסים לגזיאל, בנושא ׳שני אלפים ימות המשיח׳, בשיעור הוסבר עניין חלוקת הדורות לשני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, ושני אלפים ימוהמ״ש.


בשני אלפים תוהו לא יכול היה להגיע המשיח, כיוון שלא היה עדיין העניין דדירה בתחתונים - תכלית הבריאה.
את שני אלפים תורה המשיל הרב לגזיאל לכך שגם בימות בגשמים עלולים להיות ימי שרב, וכן בימות החמה קורה שיורד גשם. כך בשני אלפים תורה לא אמור היה ע״פ הדרך הרגילה להגיע משיח, אבל יכול היה להגיע.

משא״כ בשני אלפים ימות המשיח, אז שבהם מוכרח להיות ביאת המשיח לבוא.

בשלב השני של השיעור הביא ברב לגזיאל את השיטות השונות לגבי תקופתנו אנו, איך שלכל הדעות נמצאים באלף השישי לאחר חצות היום ולדעות מסויימות אף מספר דקות אחרי שקיעת החמה!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...