האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

'דברי משיח' • סדרת ספרים חדשה

חדשות חב"ד

מערכת האתר 1566 צפיות 0

אצל "המכון להפצת תורתו של משיח", נראה שאין מושג של הפסקה ומנוחה... אחרי השלמת סדרת ספרי המאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על סדר פרשיות התורה והמועדים (כ"ו כרכים, שהופיעו תוך קצת למעלה משנתיים...), מפתיעים בגדול בהודעתם על התחלת סדרה חדשה מדברי תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

תחת הכותרת המיוחדת "דברי משיח" (שנבחר ע"פ הראשי-תיבות שקבע כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעצמו לשנת תשד"מ), יודפסו אי"ה כל דברי תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שנאמרו מפיו הק' ("תורה שבעל פה"), החל מההתוועדויות והשיחות [הבלתי-מוגהות, באופן וסדר בה נאמרו], ממשיך בר"ד מחלוקת הדולרים (בשנים תשמ"ו-תשנ"ב) וביחידות (בשנים עד תשמ"א), וכלה ביומן אירועים מפורט מהתקופה בה נאמרו השיחות.

השיחות נדפסות בלשון הקודש, ועברו עריכה חדשה: שיחות השבתות - ע"פ השוואה למספר הנחות, ושיחות ימות החול - ע"פ השוואה לסרט הקלטה. יחד עם זאת (בתור הוספה), נדפסו בסוף הספר גם הנחות באידיש מהשיחות של ימות החול, שנרשמו באופן מילולי ע"פ סרט הקלטה.

הכרך הראשון כולל 760 (!) עמודים גדושים, ובהם השיחות וכו' של שנת תשנ"ב, מערב ראש השנה ועד אדר"ח כסלו. שני כרכים נוספים צפויים להופיע על שנת תשנ"ב, ולאחר מכן ימשיכו בכרכים על שנת תנש"א, תש"נ, וכן הלאה.

כדי להקל על הלקוחות, ניתנת אפשרות לקנות כרך אחד או חמשה כרכים מראש בתור מנוי (כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת ש"פ ויגש תשנ"ב), ולקבלם במחיר מוזל יותר: 50 ש"ח לכרך (15$ בחו"ל) כאשר קונים חמשה כרכים מראש, או 55 ש"ח לכרך (17$ בחו"ל) כאשר קונים כרך אחד מראש. לרגל הופעת הספר הראשון, יהי' ניתן לקנות מראש את הספר השני, ולקבל גם את הספר הראשון באותו מחיר.

המכון שמחים לפרסם בזה תדפיס מיוחד מהספר, ובו דף השער והפתח-דבר, ודוגמאות מכל חלקי הספר. הספר נמצא כעת בדפוס, וצפוי להופיע שבוע הבא אי"ה.

והעיקר שבזכות לימוד "דברי משיח" נזכה תיכף ומיד ממש ללמוד תורתו של משיח מפיו של משיח שילמד תורה את כל העולם כולו, "תורה חדשה מאתי תצא", בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בגאולה האמיתית והשלימה.

 דברי משיח - תדפיס מיוחד 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...