האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עמדת מלך המשיח: אסור לתמוך בהם!

ביטחון עם ישראל

מערכת האתר 905 צפיות 0

עמדת מלך המשיח: אסור לתמוך בהם!

יום חמישי, י״ז ניסן – א׳ דחול המועד פסח (רשימה א׳) 
א. עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים – וגם נתפרסם כו"כ פעמים במשך שנים אלה – שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מאה"ק (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים – במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגי' בנוגע לארגון והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה באחריותם נגד הערבים? החזרת השטחים – יש"ע ועוד – פיקוח נפש דבני ישראל שליט"א, ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל.
נוסף על הנ"ל – ועיקרי ביותר – שמוסיף עוד יותר על הענין דפיקוח נפש דבני ישראל שליט"א – לא רק בכח אלא עובדה דהוה רחמנא ליצלן. והוא – שמאז שמהמפלגה הנ"ל נפגשו עם באי כח הערביים וניהלו משא ומתן עמהם (אף שהפרטים לא נתפרסמו לעת עתה במכתבי עיתים באה"ק), והידיעה על דבר פגישה זו נתפרסמה במכתבי עיתים אחרים, ובמילא בין הערבים, וכתוצאה מזה מביאות – ע"פ טבע ושכל – זה שהערבים בכמה מקומות המשיכו בפעולות והזיקו כו"כ מאחינו בני ישראל שליט"א, ועד לידי רצח רחמנא ליצלן. ולא רק באה"ק, אלא גם במדינות אחרות, ומי יודע שבאם בעת דיבורַי אלה – הרי 'לא תפתח פה' כו' – ברגע זה ממש לא אירע משהו ליהודי, הי' לא תהי', כי עוד ידם נטוי', וידוע שבכדי למנוע זה – זהו רק באם הממשלה תהי' כזו שיש לה יד תקיפה, ויד חזקה עליהם, וכמו שראינו בעבר, ויכולים לברר על דבר כל הנ"ל באה"ק – ע"י המומחים לאותו דבר. ומכיון שלפי עניות דעתי – בחירה במפלגה הנ"ל תגרום לפיקוח נפש, מוכרחני ע"פ שולחן ערוך להביע דעתי עוד הפעם ולעורר על דבר זה שאסור לבחור בהנ"ל.
ב. על דבר ההצעה לבחור בהנ"ל לזמן קצר ואח"כ לצאת מהממשלה וכו' – 1) מי יבטיח שעי"ז תבוטל ממשלתו. 2) והוא העיקר – עצם הסברא והפרסום שהמפלגה הנ"ל תעלה על כסא הממשלה, ועוד יותר שכן יהי' בפועל, יתן חיזוק עוד יותר להערבים, והתוצאות מי ישורנה, לזה לדעתי אסור להרשות למפלגה הנ"ל להקים ממשלה אפילו לרגע אחד.
ג. על דבר שאלת כבוד מועצת גדולי התורה וכו' – 1) מעולם לא עלה בדעת מי שהוא לפגוע בכבוד ישראל בכלל ובכבוד מועצת גדולי התורה שליט"א בפרט. 2) מכיון שמדובר על דבר פיקוח נפש, מוכרחני לעורר על דבר זה בקשר להחלטתם. ובפרט שהחלטת חברי מועצת גדולי התורה היתה ברוב דלא מינכרא, והיתה רק לפני זמן קצר. ועוד שעד עתה – לפי מיטב ידיעותי – אף פעם לא שיתפו פעולה עם המערך, רק עם הליכוד. ולאחרונה – בימים הכי אחרונים – נתפרסם אשר נשיא-הפרזידנט דארצות הברית חזר עוד הפעם על הצהרתו בנוגע לירושלים העתיקה שאין ליהודים להתיישב שם, ומר קרטר – נשיא ארצות הברית מלפנים
– אמר דברים חריפים נגד אה"ק וכו'.
ד. מטעמים מובנים – הרי בכלל מהנכון עד כמה שאפשר לא לערב מי שהוא מחו"ל.

1) נאמר בג״ע התחתון אחרי תפילת מוסף לעסקני גור ר׳ אלימלך ניימאן ור׳ פינחס גולדברג, במענה על בקשתם בשם הרב יעקב אלתר בן האדמו״ר מגור לתמוך בהקמת ממשלת שמאל באה״ק ע״י מר שמעון פרס (אחרי שנכשל בזה אתמול בעקבות אי-הופעתם של שני חברי כנסת), כדי להבטיח קבלת תקציבים למוסדות התורה. רשימה זו ע״י המזכיר הריל״ג לפי הענינים, ונכלל בזה גם מהנכתב בנושא זה בעבר ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א. המו״ל.

(דברי משיח תש"נ ח"ג עמ' 390)

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...