האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

פסק דין חי וקיים: גירסא מעודכנת

פסק דין

מערכת האתר 1949 צפיות 1

פסק דין חי וקיים: גירסא מעודכנת

בהמשך לפסק דין חי וקיים שמכבר התפרסם, הגיעה למערכת האתר הפסק המעודכן עם החתימות הנוספות. 

לחץ להורדת הפסק

פסק דין הרבנים הוא אולי הפעולה היחידה אשר הרבי שליט"א מלך המשיח הורה עלי' באצבע ואמר שפעלה שלב חשוב בהתגלות משיח (ש"פ משפטים ה'תשנ"ב). וכך בשורה ארוכה של מענות עודד את העוסקים בפסק "בחזקת שהוא משיח" בצורה בלתי רגילה.

אין זה אלא דבר הפשוט, במכל שכן וקל וחומר, שפסק דין הרבנים בנושא "חי וקיים" מסב נחת רוח רב באותה המידה. 

כלל יסודי בחיי היהודי המאמין הוא - להסתכל על העולם בדרך שבה התורה מלמדת ומחנכת להסתכל עליו. וכפי שאומר המדרש: "אסתכל באורייתא וברא עלמא", כלומר העולם נברא דווקא על פי התורה, והתורה היא היא זו שקובעת כיצד ייראה העולם ומה יהיה ויקרה בו. והיא הנותנת כוח לחכמים לבטל את המציאות הנראית, לאמת את המציאות הבלתי נראית, ויתירה מזו לשנות את מציאות העולם. ה"סתירה" כביכול, שישנה - במקרים מסוימים - בין המציאות בעולם לבין הכתוב והנקבע בתורה, המלמדים כיצד יש לבחון את מציאות העולם אליבא דאמת - זו תורה.

מכך מובנת החשיבות והיוקר בפסק דין "חי וקיים" שפועל שגם בעולם הגשמי ובעיני בשר יראו בפשטות את המציאות כפי שהיא על פי התורה: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים.

לתועלת הגולשים, ניתן להעמיק בנושא בלימוד הקובץ "ליקוטי מקורות", העוסק באופן הכי רחב בעניין 'חי וקיים'. 

לחץ להורדת ליקוטי מקורות בנושא חי וקיים

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...