האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מספר 770 והכרזת הקודש בקרבנות הנשי"א

חדשות האתר

אתר הגאולה 141 צפיות 1

מספר 770 והכרזת הקודש בקרבנות הנשי"א

מספר 770 והכרזת הקודש בקרבנות הנשי"א

מתאים, ומדהים. סיכום משקל ה"מזרקים" שהקריבו הנשיאים ביום י"א בניסן מגיע ל770, וסיכום משקל ה"קערות" - 1430, גימטריא של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", בדיוק.

מחשבון גימטריא באתר הגאולה 

Picture9

מדהים. ביום י"א, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, נשיא לבני אשר שהקריב קרבנו על שם בחירת הקב"ה בישראל ובחירת ישראל בהקב"ה, כפי שמביא הרבי שליט"א מלך המשיח מהמדרש במאמר דא"ח ד"ה "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", ישנו רמז נפלא במשקל קרבנות הנשיאים:

כל נשיא הקריב מזרק אחד כסף שבעים שקל, וקערה אחת שלושים ומאה משקלה

סיכום משקל מזרקי הכסף ביום י"א בניסן 70X11 =770

סיכום משקל הקערות ביום י"א ניסן 130X11=1430, הגימטריא של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", בדיוק, בלי אות נוספת ובלי הכולל

 

donate

תגובות

  1. ואולי (גם) מכאן י"ל שזו צורת הכתיב הנכון וד"ל

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...