האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כג סיון - צהלה ושמחה והתוועדות

שיחת הגאולה

אתר הגאולה 185 צפיות 0

כג סיון - צהלה ושמחה והתוועדות

השבת באופן מיוחד, כדאי מאוד לברך זה את זה בכל הברכות, ועד לברכה העיקרית ברכת הגאולה האמיתית והשלימה. יש לה לשבת זו שחלה ביום כ"ג סיון, סגולה מיוחדת לקיומם של הברכות שמברכים ישראל זה את זה. וזאת מניין?
כהקדמה, צריך לציין לעצמנו כי תורה, משמעה לשון "הוראה" וכל פרט שבה מהווה הוראה נצחית לכל אחד, בכל זמן ומקום. נצחיות התורה אינה רק בפסוקים המתארים ציווי כזה או אחר מאתו ית', אלא גם אותם חלקים בתנ"ך הנראים רק כמתעדים אירועים בתולדות עמנו. גם הם מכילים הוראות נצחיות עבורנו.
צהלה ושמחה
אחת הדוגמאות המוחשיות, זה היום כ"ג סיון, הנזכר במגילת אסתר.
היה זה לאחר שאסתר מגלה לאחשורוש כי חייה בסכנה בגלל המן הרשע, הרוצה להרוג אותה ואת כל עמה. אחשורוש שרק עתה גילה כי אסתר היא יהודיה וכי גזירת המן בעצם חלה גם עליה, כועס על המן ומצווה לתלותו. הסכנה המיידית מהמן הרשע הוסרה, אך אסתר יודעת כי הסכנה לעם ישראל עדיין נותרה בעינה. האגרות הקודמות של המן שהכילו הנחיות לפוגרום כללי, כבר יצאו לדרך.
אסתר מתחננת כעת, לבטל את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי. אחשורוש מקבל את בקשתה ומשיב "ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך.. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר ציוה מרדכי .. אשר נתן המלך ליהודים .. להקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם.. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות .. והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר". כל זה היה בכ"ג סיון.
נזכרים ונעשים
על הפסוק במגלת אסתר: "והימים האלה נזכרים ונעשים" מבאר האריז"ל, כי מידי שנה בהגיע חג ומועד, הרי שאותה השפעה אלוקית שהייתה באותו חג ומועד לראשונה, חוזרת וניעורת מחדש. מכאן גם מעלתה של השבת החלה בדיוק ביום כ"ג סיון בו נקבע לדורות "כתבו על היהודים כטוב בעיניכם.." ועד אשר "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר".
זו מעלתם של התוועדוית השבת בכל אתר ואתר, לברך זה את זה בכל המצטרך, ועד לעניין העיקרי הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.
כהחלטה טובה למימוש מעלת השבת, עלינו להוסיף בלימוד בתורה בכלל ובפרט בתורתו של משיח, הידור בקיום המצות, הוספה בצדקה, להוסיף בהפצת בשורת הגאולה כולל העצרת הארצית לקבלת פני משיח צדקנו הרבי שליט"א מלך המשיח, שתתקיים אי"ה ביום שלישי ג' תמוז באמפי' של בת ים ברוב עם הדרת מלך, אנשים נשים וטף, ובאופן ש"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", בגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...