האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הנש"ק שהביא למהפך הגאולה

שיחת הגאולה

שיחת הגאולה 359 צפיות 0

ילדה קטנה כבת חמש מארץ הקודש, עמדה במרכז שיחתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שהוקרנה במוצאי שבת האחרונה, באלפי מוקדים ברחבי העולם. בסרטון הוידאו שהוכן לשידור ע"י "לראות את מלכנו", סיפר הרבי שליט"א מלך המשיח באריכות בלתי רגילה, את סיפורה של ילדה קטנה, שהצליחה לחולל את המהפך הגדול ביותר בחיי משפחתה כולה, והכל בזכות נר שבת..
היה זה בהתוועדות ו' תשרי תשל"ו, כשנה לאחר תחילת "מבצע נרות שבת קודש", במסגרתו ביקש הרבי שליט"א מלך המשיח שכל אשה ובת בעם ישראל, כולל גם ילדות קטנות, שהגיעו עכ"פ להבנה ידליקו, מדין "חינוך", נרות שבת ובברכה. לגבי ילדות ובנות שאינן נשואות, מדובר רק בנר אחד. בדבריו הדגיש כי בהדלקת נר השבת, מאירה הילדה את נשמתה, וזוכה לכל ההשפעות בגשמיות וברוחניות.
מתוצאות מבצע נש"ק
במהלך אותה התוועדות שנערכה לרגל יום הזכרון לאמו הרבנית הצדקנית מרת חנה, סיפר על אחת מתוצאות המבצע החדש.
ילדה כבת חמש-שש שלמדה בבי"ס לא דתי פגשה בילדה שסיפרה לה על הדלקת נרות שבת קודש, וכי גם ילדות קטנות יכולות מצד ענין חינוך ובשליחותו של הקב"ה, לקיים מצוה זו, לברך ואף לתת לפני כן פרוטה לצדקה, וע"י זה מכניסים את יום השבת. בבואה חזרה הבייתה סיפרה את זה בהתלהבות לאמא שלה, אך זו הגיבה כי הם אינם נוהגים בזה ולא יתכן שילדה הקטנה תנהיג סדרים חדשים בבית! הילדה לא ויתרה והחלה לבכות ולהתחנן. האמא שהתקשתה לעמוד בזה הסכימה ובלבד שתניח לה! בהגיע זמן ההדלקה הילדה העמידה את הנר בשולחן האוכל הדליקה וברכה והרגישה "לעילא ולעילא"! ואח"כ הסתובבה והורתה לכל בני הבית להיזהר שלא לגעת בנר ולא להזיזו וכו'.
חינכה את כל משפחתה
כך זה גם נמשך בערבי שבת הבאים, כשהיא מדליקה בשמחה ולבבביות כבפעם הראשונה. ההשפעה לא אחרה לבוא. בני הבית החליטו להפסיק להדליק את הטלוויזיה כל זמן שהנר דלק. חשו שאין זה מתאים. כך גם היה בנוגע לטלפון. בשלב הבא החליטה האם גם היא להדליק נרות שבת, כשהיא כבר לבושה בבגדי שבת. עברו עוד כמה שבועות בהם נשמרו מעשיית מלאכת חול כשהנרות דלקו ובמילא לא התאים לה להתעסק בענינים שבגדי השבת עלולים להתלכלך. כעת כבר לא יכלה להדליק או לכבות את התנור. אך הרי אי אפשר לאכול סתם כך מאכלים קרים אזי החלו להכין טשולנט ולזה היה כבר השפעה גם על הסעודה שלמחרת. אט אט נהפך כל הבית. וכל זה מנר של שבת שהדליקה הילדה הקטנה - אמנם מצד חינוך - אלא שבזה היא "חינכה" את כל הבית!
להגביר את אור הקדושה
המבצע שהחל בהתוועדות כ"ד אלול תשל"ד, גרם להצטרפותן של רבבות נשים ובנות למצות הדלקת נרות השבת. רבבות בתים הוארו באור השבת והתקרבו לתורה ומצות. בהמשך אף שלח ע"י שליחיו 2 מטבעות ברכה, לכל אשה ובת שקבלו על עצמן להדליק נרות שבת קודש.
בשיחותיו הקדושות, ציין כי הגם שכל אשה ובת מחויבים בעצם בהדלקת נרות השבת, נהגו בדורות קודמים שהבנות יוצאות ידי חובה בהדלקת הנרות של אימן, אך לנוכח התגברות החושך בעולם, הרי יש צורך להגביר את האורה הרוחנית והגשמית כאחד ולדאוג שכל בת תדליק נרות שבת, ותברך עליהן בשם ומלכות. שסגולתן לזירוז הגאולה כדברי הילקוט שמעוני "אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון", בגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...