האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עכשיו "זה" (המשיח) יותר קרוב מתמיד

עלוני הסברה

אתר הגאולה 97 צפיות 0

עכשיו "זה" (המשיח) יותר קרוב מתמיד

עכשיו "זה" (המשיח) יותר קרוב מתמיד

הברכות בראיית הרבי שליט"א מלך המשיח, בהתגלותו לעיני כל בשר ועוד דברים מעניינים.

חמש הברכות בראיית פני הרבי שליט"א מלך המשיח בזמן התגלותו לעיני כל בשר:

1. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם גאל ישראל.

2. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

3. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו.

4. ברות אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו.

5. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים.

FL12226432

שננו את 12 הפסוקים. יום יום, גם מבוגרים, זה הצלת נפשות ממש.

12ps

unnamed

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...