האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חסיד נותן כמו שהרבי נותן

פעילות

אתר הגאולה 251 צפיות 0

חסיד נותן כמו שהרבי נותן

מתנות לאביונים? קופת בחורים!!

יחי המלך המשיח. 

השנה התבשרנו שתתקיים רק חלוקת כובעים בסבסוד של הרב שלום בער דרייזין. קמנו מספר בחורים ולקחנו על עצמינו לגייס את הסכום הדרוש כדי שכל בחור יוכל להכנס לחג החירות כבן חורין אמיתי!

הרבי נתן לתמימים צ'ק על סך 153$ בכל שנה!

אני יודע ש153$ זה הרבה, אז אני מבקש תרומה חד פעמית של 153₪.

כי כמו שהרבי נותן ככה חסיד נותן!

כניסה קישור לנתינה אמיתית מתנות לאביונים קופת בחורים

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...