האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב פייגלשטוק: הדין בי"ז תמוז ותשעה באב

הלכה

אתר הגאולה 1041 צפיות 0

הרב פייגלשטוק: הדין בי"ז תמוז ותשעה באב

הרב יוסף יצחק שי' פייגלשטוק רב קהילת חב"ד בארגנטינה, ראש ישיבת תומכי תמימים ומשלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח לבואנוס איירס ארגנטינה, מורה הלכה באופן גורף למי ששואל לגבי י"ז תמוז ו-ט באב, שלא לצום, גם לא בשיעורים.

פסק הדין המלא של הרב פייגלשטוק

feigelshtok1

הרב יוסף יצחק פייגעלשטאק

Rabino Yosef Feigelstock

Email: yoseff@yoseff.com

ב״ה יום שני פרשת פנחס י״ד תמוז תש״פ = אבות פרק ו׳

Gracias al Rabino Eliezer Shemtov Shaliaj del Rebe al Uruguay y Levi Grunblatt por la traduccion, y gracias a lo cual este contenido puede llegar a quienes

no dominan el hebreo. Esta al final.

הלכה לזמנינו

הפטורה ״דברי ירמיהו ״ הנמצא בסוף פ' מטות (קיצור שולחן ערוך סימן קכ״ב סעיף

ו׳ בשלש שבתות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב מפטירין ג׳ דפורענותא שהן דברי ירמיהו),

מה הדין היום לצום בי״ז תמוז וט׳ באב?

המצב היום בעולם להבנתי, שבכל מקום יש חולים, ותלוי במקום, יש במקום שיש יותר חולים, ויש מקום שיש פחות חולים, אבל אין מקום שכולם בריאים, ולכן בכל מקום יש סכנה, רק משתנה אחוז הסכנה בכל מקום ומקום. לכן להבנתי בכל מקום יש סכנה, קצת פחות או קצת יותר, גם במקומות שפתחו בתי כנסת להבדיל השוק, עדיין יש סכנה, לכן להבנתי הדיון בתשובות הנאמרות למטה מתאים גם לזמנינו.

מה דעת הרופאים בזה : אין סכנה לצום למי שבריא, אבל ברור שמי שצם יורד לו ההתנגדות למחלות, ואצלו מתגבר הסכנה להידבק.

סיכום מכל מה שנאמר למטה: 

ההוראה הכללי לכל מי ששואל, שלא יצומו כלל, ויאכלו רגיל, בלי לדקדק בשיעורים.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...