האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שאל את הרב • ספיישל מיוחד לעונת החורף

הלכה

שניאור גרינפלד 434 צפיות 0

שאל את הרב • ספיישל מיוחד לעונת החורף

האם מותר לישון עם גרביים בחורף? חגורת מעיל החורף המשמשת גם כגרטל בתפילות, מותר להכנס איתה לשירותים? מי ששכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בחורף – האם חוזר? • אתר הגאולה בשיתוף אתר "סמס לרב" מגיש שו"ת מיוחד בנושא הבדלה מאת רבני חסידות חב"ד-ליובאוויטש באה"ק • הכתבה המלאה

אתר הגאולה בשיתוף אתר "סמס לרב" שע"י "מכון הלכה חב"ד בארץ הקודש" מגיש שו"ת מיוחד בנושא הבדלה מאת רבני חסידות חב"ד-ליובאוויטש באה"ק, השאלות מתוך האתר "סמס לרב" לכניסה לאתר לחצו כאן.

שאלה:
מי ששכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בחורף – האם חוזר?
תשובה:
חכמים תקנו להזכיר גשמים בברכות השבח של ה' בתחילת תפלת שמונה עשרה. הזכרה זו היא "ריצוי שאלה"; כלומר, החל משמיני עצרת - לפני שמבקשים מה' את הגשם, יש להללו תחלה ולהזכיר את שבחו שהוא מוריד הגשם. והנהיגו להוסיף ולומר אף "משיב הרוח" בהזכרת שבח זה בימות החורף, למרות שהרוחות נושבות בקביעות, יש שבח באמירה זו מפני שהם מנגבים את האדמה הלחה בחורף. מי שטעה ואמר "מוריד הטל" במקום לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם", אינו חוזר, משום שהזכיר את שבחו של ה' בהורדת הטל, שהתבואה מתברכת על ידו. ואם לא הזכיר גשם ולא טל והתחיל "אתה קדוש" – חוזר לראש התפלה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: תענית ב,א, ברכות כט,א, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סקי"ד

****

שאלה:
האם מותר לישון עם גרביים בחורף מחמת הקור או שזה עדיין יגרום לשכחה?
תשובה:
ראוי שלא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר שמירת הגוף והנפש חלק א סימן קטו.

****

שאלה:
האם שעה שביעית מחצות בנוגע לקידוש הוא בהתאם לשעון קיץ וחורף כלומר בשעון קיץ 18:40-19:40?
תשובה:
כן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קיצור הלכות משולחן ערוך אדמו"ר הזקן סרע"א הערה 21, הערות וביאורים בהלכות קידוש כולל צמח צדק עמ' קע"ז.

****

שאלה:
חגורת המעיל חורף שלי משמשת גם כגרטל בתפילות, האם עלי להימנע מלהכנס איתה לשירותים כמו בגרטל רגיל?
תשובה:
בפשטות מותר כיון שהיא לא נחשבת לבוש המיוחד רק לתפילה, אלא אם כן ייחדת אותה לכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"א ס"ג.

****

שאלה:
בנוגע לפתיחת חלון והפעלת מזגן, בילדותי שמעתי שבחורף שומעים למי שקר לו ובקיץ למי שחם לו. היום שמעתי שתמיד שומעים למי שקר לו כי זה יכול לגרום למחלות. מה נכון לעשות בפועל?
תשובה:
הכל חולים אצל הקור ולכן תמיד שומעים למי שקר לו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רע"ו סט"ו.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...