האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שאל את הרב • שו"ת מיוחד בנושא הבדלה

הלכה

שניאור גרינפלד 456 צפיות 0

שאל את הרב • שו"ת מיוחד בנושא הבדלה

מדוע מסתכלים על הציפורניים מול הנר של הבדלה? האם גם נשים צריכות להביט על הציפורנים בשעת ברכת האש בהבדלה? והאם קוקה קולה נחשב לחמר מדינה לענין הבדלה? • אתר הגאולה בשיתוף אתר "סמס לרב" שע"י "מכון הלכה חב"ד בארץ הקודש" מגיש שו"ת מיוחד בנושא הבדלה מאת רבני חסידות חב"ד-ליובאוויטש באה"ק • השאלות מתוך האתר "סמס לרב" לכניסה לאתר לחצו כאן.

שאלה: מדוע מסתכלים על הציפורניים מול הנר של הבדלה?

תשובה: מקור המנהג הוא קדום ביותר ומובא בהרבה מרבותינו הראשונים ויש בזה כמה טעמים: 1. בזה מקיימים את המאמר בשו''ע (או''ח או''ח סעי' ד) 'אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו' וכמו שביאר האבודרהם וכ''ה בביאור הרד''ל לפרד''א שם. 2. בהבטה על הציפורניים יש סימן ברכה כיון שהם פרות ורבות לעולם 3. לזכור את צפרניו של אדם הראשון ולזכור את הכותנות אור שהיו לאדם הראשון.

נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מקור המנהג:מדרש בפרקי דר' אליעזר פ''כ, ובמדרש שוחר טוב (פר' לה) ובילקוט שמעוני (סי' תשכ''ג) ומובוא להלכה למעשה בשו''ע אדה''ז סי' רצ''ח סעי' ו., טעמי המנהג: טור או"ח רצ"ח, פרישה שם ס"ק ג', כף החיים רצ"ז ס"ק יט.

•••

שאלה: האם אישה יכולה לעשות הבדלה באופן קבוע, אם אין גבר שיעשה לה?

תשובה: כן. אשה חייבת לעשות הבדלה לעצמה כאשר אין גבר שיוכל להוציא אותה ידי חובה.

נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רצו סעיף יט
שבת.

•••

שאלה: האם קוקה קולה נחשב לחמר מדינה לענין הבדלה?

תשובה: לא, חמר מדינה הוא משקה חשוב ולא שתייה קלה.

נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת יביע אומר חלק ג סימן ט

•••

שאלה: האם גם נשים צריכות להביט על הציפורנים בשעת ברכת האש בהבדלה?

תשובה: נהוג שנשים אינן מביטות בציפורניים כשמניפים את האצבעות כלפי נר ההבדלה, כי סיבת ההבטה בציפורניים היא מפני שאדם הראשון קודם חטא עץ הדעת היה לבושו כולו ציפורן, וכשחטא נפשט ונשארו רק הציפורניים, ולכן נשים לא נוהגות להביט בציפורניים מפני שחווה גרמה לחטא.

נכתב ע"י הרב ברוך בועז יורקוביץ'
מקור: למנהג ההבטה בצפרניים: סדר רב עמרם גאון בשם פרקי דר"א פ"כ, הגה"מ שם אות כ בשם מדרש שוחר טוב (לה, ב) ותשובת הגאונים, טוש"ע ונ"כ או"ח סרח"צ ס"ג, אודות נשים: פמ"ג א"א שם סק"ה, שו"ע אדמוה"ז שם ס"ו, והגר"ח נאה בקצות השלחן סצ"ו בדה"ש סקי"ב.

•••

שאלה: בעלי מקורב לחב"ד אך מתפלל בנוסח ספרדי ולא מעוניין להחליף נוסח, אני רוצה שלפחות בהבדלה יבדיל לפי נוסח חב"ד, האם זה בסדר שבכל התפילות הוא מתפלל בנוסח ספרדי ובהבדלה יאמר לפי נוסח חב"ד?

תשובה: לא, שיגיד כמו שרגיל. אין בעיה בהוספות של ראשון לציון הנה הנם וכו' וכן בהצליחה לימודנו וכו'.

נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלכה ומנהג ח"א סי' מ"ו (לשנות רק כאשר יש החלטה קבועה).

 

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...