האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

התרומות שלכם יעזרו להתפתחות האתר וכן לפעילות בעולם להפצת בשורת הגאולה על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח

כל התורם סכום של 770 $ לפעילות משיח, יקבל דולר ברכה מיד קדשו של כ"ק מלך המשיח שיל"ו

1.  ע"י PayPal תרומות on-line

2.  בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 678 חשבון 39101 ע"ש בית חב"ד בת ים