שיחת הגאולה

נפלאות עכשיו / שיחת הגאולה - י"ז תמוז התשע"ט, 01:23

נפלאות עכשיו: מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה והמהירה ביותר בכל שאלה או בקשת ברכה. נכנסים לכתובת אתר האינטרנט: www.igrot.com, ושם ניתן למצוא, בעשר שפות (!) שונות את אפשרות הכתיבה. ספר האגרות הקודש, נפתח לאדם בצורה במדמה ספר פתוח עם שני העמודים מולו. הרב שלום לוגוב בסיפור מפתיע. מתוך שיחת הגאולה גליון 1255

יין מלכות / שיחת הגאולה - י"ז תמוז התשע"ט, 01:18

כדבר הנוגע לחיי נפשו • הרב חלוי"צ גינזבורג

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש כאן, שלא די ללמוד רק ענייני משיח וגאולה המבארים כיצד תהי' ההנהגה בימות המשיח וכיוצא-בזה – אלא ההדגשה היא שהלימוד הוא כדי לידע ולהכיר את המצב בו אנו נמצאים עתה! מתוך 'אוצר פניני החסידות' של הרב בן ציון חלוי"צ גינזבורג. לרפואתו תומ"י בתושח"י. לקריאה.

אור החיים / שיחת הגאולה - י"ז תמוז התשע"ט, 01:13

אור החיים: הצהרת האמת מיצהר

אחד הארגונים הבולטים בתחום שלימות הארץ במדיה, שחתום על הצלחות מוכחות בשטח חשיפת האמת, היא בומרנג אשר מגידרה את עצמה בשמה המלא "נלחמים למען ישראל". ר' טובי עזרי שהקים את הארגון הגיע לכנס הגדול על מנת להציג את פעילותו. מתוך מדור 'אור החיים' בשיחת הגאולה גליון 1255.

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ז תמוז התשע"ט, 01:11

מאמר מערכת • הפלא שלמעלה מהנפלאות

לימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו נעשה מתוך ידיעה והכרה כי זהו הלכה למעשה בפועל ברגע הבא, כיון שבית המקדש, כבר עומד בנוי ומשוכלל למעלה, ותיכף יתגלה ויבוא משמים. מתוך מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1255 לקריאה.

יין מלכות / מערכת האתר - ז' תמוז התשע"ט, 20:06

נקודה בפרשה: הנבואה על הגויים לעתיד

כיצד ייתכן לומר שבגאולה יושמדו כל האומות? הרי ישנם כמה וכמה נבואות מפורשות אודות מצבם של הגויים בזמן הגאולה "...באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' . . ונהרו אליו כל הגויים", "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" ועוד נבואות בסגנון זה. נקודה מהרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת בלק • קריאה מהנה

מאמר מערכת / מערכת האתר - ז' תמוז התשע"ט, 20:02

מאמר מערכת • השבוע אנו חוגגים את הגאולה של כולנו

ימי חג הגאולה, י"ב י"ג תמוז, בהם נשתחרר אדמו"ר הריי"צ ממאסרו, הינם ימי חג הגאולה של כל יהודי. השתתפות בהתוועדות חג הגאולה הינה ההזדמנות להתברך בגשמיות וברוחניות. מאמר המערכת מתוך שיחת הגאולה 1253 • לקריאה

נפלאות עכשיו / מערכת האתר - ז' תמוז התשע"ט, 19:59

נפלאות עכשיו: הביקור בימי הקיץ

"הוא נעצר והואשם בהעלמת 144 מיליון ביר (כ-26 מליון שקל). הרשויות עיקלו את כל חשבונות הבנק שלו, והחרימו כלים הנדסיים בשווי עשרות מיליוני דולר. לעומת זאת, מר לוי הצליח להראות פעם אחר פעם, בכל הדיונים בבית המשפט כי המספרים שהוצגו מופרזים ומופרכים לחלוטין ונועדו רק להביא אותו לפשיטת רגל כדי שניתן יהיה להשתלט על נכסיו". מתוך שיחת הגאולה 1253 • מרתק

יין מלכות / מערכת האתר - ז' תמוז התשע"ט, 19:56

הכח של כל יהודי בדורנו

"והנה, גודל זכותם של בני ישראל מודגשת ביותר בדורנו זה - כי כל יהודי הוא בבחינת "אוד מוצל מאש", היינו, שלאחרי כל הגזירות המבהילות שהיו נשאר מאמין בה' ובתורתו. ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות היהודים הנמצאים בארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה". משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, ז' תמוז תשמ"ב. לקריאה

נפלאות עכשיו / שיחת הגאולה - ז' תמוז התשע"ט, 02:32

סיפור אישי: מכתב אחד, נס כפול

"יש לי שתי בעיות, הוא פתח ואמר, בעיות שמאוד מציקות לי, ואפילו אפשר לומר שהן עוצרות לי את החיים. דבר ראשון, גילו אצלי לא מזמן (ל"ע) את המחלה הנוראה בחוט השדרה, וכל הזמן היא מתגברת ונחלשת. ודבר שני, למרות גילי הקרוב לחמישים שנה, אשתי רוצה להתגרש ממני... כבר תקופה ארוכה שאנו חיים בנפרד, אפילו שאנו באותו בית. אין כמעט קשר... היא כבר רוצה לפתוח תיק גירושין". סיפור אישי מרתק

יין מלכות / שיחת הגאולה - כ"ד סיון התשע"ט, 01:09

הנשיא הוא הכל • הרב אבישי איפרגון

נשמה כללית כוללת את כולם • "אין דור שאין בו כמשה" • נשיא הדור הוא המשיח שבדור • ראש בני ישראל בדור הגאולה • פסק הדין שקבע את המציאות בעולם • המציאות האמיתית נקבעת רק על פי התורה הקדושה • מקבלים פני הרבי שליט"א מלך המשיח • הרב אבישי איפרגון בטור מיוחד לרגל חג הגאולה ג' תמוז • מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

נפלאות עכשיו / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:20

נפלאות עכשיו: סיוע בכל הפרטים

"במשך תקופה ארוכה ניסינו לשכור טנק מבצעים (קרוואן מגורים נייד אותו ניתן להפוך בקלות למרכז פעילות). אך בכל פעם ברגע האחרון החליטו לבטל את השכרת הרכב" • מתוך מדור נפלאות עכשיו בגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

יין מלכות / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:17

הרב יעקב רייניץ מסביר על ההתקשרות באמצעות האגרות קודש

הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו שאפשר לקשר יהודים מכל הסוגים ומכל המינים, ואין יהודי שהוא לא מקושר בפנימיות עם הרבי, אך בשעה שהוא כותב בעצמו מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, אזי ברור שהוא נמצא על ידו כפשוטו • שיח חסידים מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

יין מלכות / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:13

נקודה לפרשת קורח: תכל'ס, אבל באופן הכי נעלה!

אלא מזה מובן שחטא המרגלים הוא זה שעורר אצל קורח את טענותיו ומחלוקתו: טענת המרגלים הייתה שיש להתבדל מן העולם בכדי להידבק בה', ולכן רצו להישאר במדבר כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. ועל כך השיב להם משה רבינו ש"המעשה הוא העיקר" • שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

אור החיים / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:08

מתגלגלים לגאולה עם הטנק בויליג'

מתברר שהטנק הצבעוני המעוטר בהכרזת 'יחי אדוננו' תמונות הרבי שליט"א מלך המשיח ומבצעי המצוות, לצד המוזיקה, כובשים את לב העוברים והשבים שמצידם נוטלים חלק בפעילות הברוכה. "מידי יום אני יוצא עם הטנק לפעילות בשכונה, והרבה אנשים, עולים ומבקרים בטנק". • סקירה על פעילות טנק המבצעים במנהטן • לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:04

מאמר מערכת • אמונה ושמחה בעצרת הגאולה

יחד, נגיע כולנו ביום חמישי הקרוב, לאמפי בבת ים, כדי להשתתף ב"עצרת גאולה ומשיח", שמרכזה קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש. • מאמר המערכת מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

אור החיים / שיחת הגאולה - י"ח סיון התשע"ט, 01:03

אור החיים • בית מלא ספרים

בנוסף לרכישת הספרים והעמדתם על גבי המדפים בצורה בולטת, בכל חלקי הבית (מלבד מקומות שלא מתאימים מבחינה הלכתית), הרי שיש לשאוף לקיום המובא בהם: "שהספרים לא ישארו על המדף או בארון אלא שכל הבית יהיה ממולא בתוכנם של הספרים" • סקירה כללית על מבצע בית מלא ספרים, מה הדרישות במבצע ומה ההשלכות שלו • לקריאה

נפלאות עכשיו / שיחת הגאולה - י"ח סיון התשע"ט, 01:00

נפלאות עכשיו: ועלו מושיעים בהר ציון

הודעה תמימה למדי, שינתה את כל התמונה. "מארגני הכנסת האורחים מחפשים תורמים לציוד הדרוש: רשתות צל, ציוד מטבח תעשייתי, תאורה ועוד. כל הציוד הקיים עלה באש ונשרף כליל בשריפה שהייתה במבוא מודיעים" • סיפור אישי משיחת הגאולה 1250 • מרתק

יין מלכות / שיחת הגאולה - י"ח סיון התשע"ט, 00:55

רעיון לפרשת שלח: לבצע את מטרת השליחות

המרגלים ששלח משה רבנו היו אנשים במדרגה גבוהה מאוד, "ראשי אלפי ישראל", שנבחרו מכל שאר בני ישראל, ו"באותה שעה כשרים היו", ואם כן לא מובן כיצד יכול להיות שהתוצאות משליחת אנשים כה נעלים הייתה אך ורק תוצאות שליליות?! • שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת שלח • לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ח סיון התשע"ט, 00:51

מאמר מערכת • חיים כל היום עם הוראות הקב"ה

בראש חודש תמוז, בשעה 7 בערב, נגיע כולנו, אנשים, נשים וטף, לאמפיתיאטרון בבת ים, כדי להכריז קבל עם ועולם באמונתינו האיתנה בכל דבריו של משה רבינו שבדורנו - הרבי שליט"א מלך המשיח • מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1250 לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - א' סיון התשע"ט, 21:54

הראשון שנלחם שתתפרק הממשלה

ראש הממשלה, שיצא המום ביום ד' שעבר מההצבעה על פיזור הכנסת, לא מצא מילים להסביר לאזרחי ישראל מה מתחולל. אבל, הרי "המהלכים ההיסטוריים" שהוא מקדם רח"ל, הם המהלכים שגרמו לקיצור ימיהן של כל הממשלות האחרונות, שנפלו עקב האזהרה הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הוא עצמו ילחם שתתפרק הממשלה