האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הסוכות הזה עם ענני הכבוד

שיחת הגאולה

שיחת הגאולה 175 צפיות 0

הסוכות הזה עם ענני הכבוד

ענני הכבוד אוספים את ישראל יחד עם בתי הכנסת שבחו"ל אל בית רבינו שבבבל - 770, שם כבר ממתין להם בית המקדש השלישי ועולים עם הרבי שליט"א מלך המשיח על ענני שמיא לארץ הקודש.

צריך להתחיל להתרגל לתחבורת העתיד. לא עוד קופסאות מתכתיות נעות על גלגלים, באמצעות דלק עתיר פסולת, גם לא כאלה המרחפות באויר וזקוקות לשדות המראה ונחיתה. מדובר בפתרון חדשני בווריאציה אישית או ציבורית, אמצעי קל ונעים לנו ולסביבה, בעל יכולת שינוע ללא הגבלת מהירות, מטען וקיבולת, הכל בהתאמה לצרכים ובזמן אמת. כן, הכוונה היא ל"ענני הכבוד". נשמע בדיוני? ביציאת מצרים הייתה זו האופציה היחידה. נתאר לעצמנו את תמונת המצב, הבלתי נתפסת. אוכלוסיה המונה מליוני בני אדם, אנשים, נשים וטף, כולל קשישים פזורים בכל רחבי ארץ גושן, נדרשים להתחיל לנוע לנקודת הכינוס, בעיצומו של יום ט"ו בחודש ניסן. לא ניתן להתחיל את המסע בלילה, לנוכח הציווי "לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר". ובבוקר צריכים עדיין לקיים את "וישאלו ממצרים כלי כסף וכו'". כיצד יגיעו כל ישראל בזמן כה קצר, לנקודת הכינוס בשעה היעודה?

סוכות מעננים

התשובה נעוצה בענני הכבוד, עננים ששלח השי"ת להצלת בניו. עננים אלו ירדו ו"אספו" את כל בני ישראל לנקודת הכינוס. אבל זו רק הייתה ההתחלה. משם, נשאו אותם ענני הכבוד "מרעמסס סוכותה", בתוך שעה קלה גמאו בני ישראל מרחק של כ-120 ק"מ ! מכאן ואילך נעשו ענני הכבוד, לחלק טבעי ובלתי נפרד מהמציאות היום-יומית של בני ישראל במהלך ארבעים השנה במדבר סיני, עד הכניסה לארץ ישראל. עננים אלו שהקיפו אותם מד' רוחות השמים וגם מלמעלה ומלמטה, שימשו מחסה ממטר ומשרב כמו גם מפני כל צר ואוייב. נוסף לשישה אלו שימש גם ענן שביעי, שהיה מהלך לפניהם, הורג כל נחש ועקרב ומיישר להם את הדרך, "והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה". כדי להפנים לדורות את אותה מציאות אלוקית-ניסית, ציוונו הקב"ה לעשות סוכות : "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", "הם היו ענני כבודו שהקיפם בהם", כלשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו. "ודוגמא לזה ציוונו לעשות סוכות העשויות לצל כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו".

יחד עם 770

הישיבה בסוכה לא רק מאזכרת לנו את אותה מציאות פנטסטית, אלא בעיקר ממחישה את הופעתם המחודשת בקרוב ממש, של אותם "ענני הכבוד". אכן, הם אלה שמסיעים את בני ישראל, יחד עם כל בתי הכנסת שבחו"ל אל "בית רבינו שבבבל - 770" שבניו יורק, שם כבר ממתין להם בית המקדש השלישי ועולים יחד עם יחד עם כל רבותינו נשיאנו וכל צדיקי עליון, יחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח על ענני הכבוד כנזכר בנבואת דניאל: "וארו עם ענני שמיא", לארץ הקודש. גם כאן הם אוספים את כל בני ישראל שבארץ הקודש, וממשיכים הישיר אל סוכת בית המקדש השלישי, שבצמוד לה סוכת עורו של הלויתן. שם נשמע, נראה ונלמד מפי הרבי שליט"א מלך המשיח את ה"תורה חדשה מאתי תצא" מעצמותו ומהותו ית', עוד בחג הסוכות הזה ומתוך שמחת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...