האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מאור התורה ומאור העינים

נפלאות עכשיו

שיחת הגאולה 73 צפיות 0

מאור התורה ומאור העינים

תמונת אילוסטרציה מהפעילות בהילולא. לבחורים שבתמונה אין קשר לכתבה

סיפור מופלא על תשובה מופלאה לבחור שפקד את ציון הבאבא סאלי בנתיבות ביום ההילולא, ובא לבקש עצה וברכה בענינו בדוכן אגרות קודש שמופעל ע"י "בית חב"ד הילולות" - תלמידי ישיבות חב"ד שהיו במקום. הקשר הגלוי בין לימוד התניא לרפואת העיניים

"לא יאמן! לא חשבתי שאקבל כזה תשובה! הרבי מלך המשיח חי וקיים כמו שאמרת!" הבחור קפץ מכסאו מנופף בספר האגרות קודש ומקפיץ את כל הסובבים, מדביק אותם בהתלהבותו. הוא הגיש את הספר אל הבחור החב"די שכיוון אותו בכתיבה וזה התלהב לא פחות.


היה זה במסגרת דוכן חב"ד שהוקם בהילולת הבבא סאלי בנתיבות בד' שבט, מאות יהודים כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח בעזרת התמימים שאיישו את המקום ואלפי החלטות טובות התקבלו ומופתים לאינספור התגלגלו (ראה כתבה "בשורת הגאולה אצל הבאבא סאלי").


סיפור זה התגלגל על ידי התמים לוי זלמנוב מישיבת חח"ל צפת, אחד מהפעילים, שהזמין את הבחור להכנס למאהל ולכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח. הבחור נענה בחיוב והתמים לוי הדריך אותו ליטול ידים ולהתיישב.


"במסגרת 'בית חב"ד הילולות' מודפסים דפים מיוחדים לכתיבה לרבי, מספר לוי, שבראשיתם מצוין 'לכבוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א', שורה למילוי 'שם מלא' ו'שם האם', ובתחתיתם מצויה הפניה לקבלת החלטה טובה כ'כלי לברכה'.


הגשתי לבחור, שהיה חבוש כיפה, את הדף והסברתי לו על משמעות הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח ומשמעות ההחלטה הטובה. הוא חכך בדעתו ושאל אותי איזו קבלה עליו לקבל על עצמו, לדעתי.
השבתי לו כי כדאי מאוד שיקבע לימוד יומי של מספר שורות בספר התניא, להיותו ספר יסודי לכל יהודי באשר הוא. הבחור נענה ברצון ושאל כיצד יוכל לבצע את המשימה הזו. "תביא רגע את הטלפון שלך" אמרתי ותוך דקה שכנה במכשירו אפליקציה ללימוד היומי בספר התניא.


הבחור התיישב והעלה על הכתב את בקשתו, אחר הכניס את המכתב לבין דפי כרך ז' באגרות קודש, הכריז 'יחי אדוננו' ופתח את הספר.


לקח לו כחצי דקה להבין מה הוא רואה מול עיניו, ואז הוא החליף צבעים, "זה לא יאמן!" הוא צעק וקפץ. היה כתוב שם, שחור על גבי לבן, מילים ברורות:


"בנועם קבלתי פ"ש (=פרישת שלום) ממנו ע"י האברך . . שי' אשר ת"ל (=תודה לא-ל) הוטב מצב בריאותו וראיית עיניו. ובטח גם על להבא ישמור את הענינים שכתבתי לו אודותם. ומה טוב שיוסיף ללמוד בכל יום או שילמדו לפניו איזה שורות בספר הזהר הקדוש ואיזה שורות בספר התניא הק' אשר בהם מורגל הלשון תא חזי (=בוא וראה) שזהו ציווי תורתנו הק' שיראו אלקות במוחש שזהו גם כן סגולה ותרופה למאור העינים הגשמיים כדבעי ולראות איך שנתהוו ומתקיימים על ידי דבר ה' כח הפועל בנפעל.
בברכה לרפואה ולאריכות ימים ושנים טובות בגשמיות וברוחניות."


אני התפעלתי מההתיחסות של הרבי שליט"א מלך המשיח לקביעת הלימוד בספר התניא, אבל הוא מיד הסביר לי שעדיין לא הבנתי הכל, "אתה יודע על מה כתבתי?" הוא אמר נרגש, "יש לי בעיה בעינים, ביקשתי ברכה עבור זה!" אמר וגרם לי להבין בפעם נוספת הערב שהרבי שליט"א מלך המשיח פשוט מתגלה בכל עצמותו גם כאן בנתיבות לכל מי שרק מבקש.


רגע לפני שיצא, הוא סיפר לאלו שעמדו בפתח, כי הוא יוצא אחרת לגמרי מאיך שהוא נכנס. ב"ה.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...