האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

"על נסיך ועל נפלאותיך" עם הרב אבישי איפרגון

נפלאות עכשיו

הרב אבישי איפרגון 329 צפיות 0

"על נסיך ועל נפלאותיך" עם הרב אבישי איפרגון

בתמונה: הפגנות נגד המשטר באיראן

(הרב אבישי אפרגון, ראש ישיבת חב"ד רעננה שירת בעבר בצה"ל בתפקיד מסווג)


"להודות ולהלל . . על נסיך ועל נפלאותיך"
הגמרא (סנהדרין צ"ד.) אומרת: "ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח...אמרה מידת הדין לפני הקב"ה...חזקי' שעשית לו כל הניסים הללו (שניצל מסנחריב ונתרפא מחוליו - רש"י) ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח?" מכאן לומד הרבי שליט"א מלך המשיח ש"ההכרה וההודאה ונתינת השבח לה' על הניסים שהוא עושה... הרי זה נוגע להבאת הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!", ובהמשך אותה שיחת קודש: "ומזה מתקבלת הוראה עיקרית... דבר נכון ביותר הוא לעסוק בענין של "פרסומי ניסא", לפרסם...בכל מקום ומקום – את הניסים שהקב"ה עושה עמנו... ועל אחת כמה וכמה בימי החנוכה..." (שיחת כ"ג כסלו תשנ"ב). ואכן, התקופה האחרונה משופעת בניסים רבים וחסדים גלויים לכלל ולפרט.


דאע"ש איבד את רוב כוחו
ארגון דאע"ש קרס למעשה בשנה האחרונה. נותרו לו כ- 5000 לוחמים לעומת 50,000 בשיא כוחו, הוא איבד את כל הערים עליהן שלט, גורש מעיראק, ובסוריה מוכה קשות בידי הכורדים וצבא ארה"ב.


סוריה – מדינה וצבא מפורקים
בסוריה איבד הצבא כ-70% מכוחו. הושמדו אלפי טנקים, תותחים ונגמ"שים, וחיל האוויר התפורר. זהו ללא ספק נס עצום לטובת עם ישראל. אמנם, בשנה האחרונה חזר הצבא והשתלט על חלק מהשטח, אולם כ- 40% משטח המדינה עדיין נמצא בידי הכורדים הנתמכים בידי הצבא האמריקני, ובידי טורקיה שפרסה את חסותה על אידליב.

חשוב לציין כי כל שטח שנלקח מידי המורדים, הופצץ ע"י חיל האוויר הרוסי, ולכן כמעט כל ערי סוריה חריבות, ותשתיתה מפורקת. השיקום יצריך מאות מיליארדי דולרים ואינו מעשי. גם שיקום משמעותי של הצבא אינו מעשי, משום שהוא יצריך עשרות מיליארדי דולרים, אך כלכלת סוריה קרסה, ואין שום מקור חיצוני לסיוע רב שכזה. גם פוטנציאל הגיוס לצבא הצטמצם דרמטית (כ- 10 מיליון איש ברחו מסוריה או נפגעו במלחמה).

דיווחים על תקיפות צה"ל בסוריה, ממחישים כי ניתן להתמודד עם ה- 300-S. ישנם מטוסי חמקן, אמצעי לוחמה אלקטרונית, וכן מערכות תקיפה ממאות ק"מ ללא סיכון לטייסים , ובעיקר סייעתא דשמיא נפלאה...


איראן – כלכלה מידרדרת תחת משטר סנקציות
מאז פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין, הידרדרה כלכלת איראן. עליות מחירים (עד כדי מאות אחוזים!), גל נרחב של עזיבת חברות ומשקיעים זרים, דיווחים על סגירת אלפי חברות ומפעלים, וזאת ביחד עם הירידה במחירי הנפט. מהומות, הפגנות ושביתות רבות מתקיימות בכל איראן, וע"פ מערכת הבטחון בישראל, היא כבר קיצצה משמעותית את הסיוע לחמאס, לג'יהאד ולחיזבאללה. המשך הקריסה יביא להערכתי גם לצמצום פרויקט הגרעין והטילים, צמצום הסיוע והמעורבות בסוריה, ולחוסר יציבות פנימי, שיתכן ויוביל עד למהפכה בעזהי"ת.


בדרום הארץ בסבב הלחימה האחרון נורו כ-500 רקטות ופצמ"רים, ובחסדי ה' לא היו אבדות בנפש, למעט פלסטיני אחד... ולכך יש להוסיף את הנס המדהים בירי טיל הקורנט הקטלני על אוטובוס החיילים, שירדו ממנו לפני כן, וניצלו כולם בנס. יחד עם זאת עלינו לזכור את דבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח ש"עזה מלשון העזה" – דהיינו שהאופן היחיד להתמודד עם עזה הוא ע"י העזה, תוקף ונחישות, ולא ע"י "הכלה" (שם מכובס לכניעה וחולשה).

אין ספק כי נסים ונפלאות אלו, ועוד רבים אחרים, מלמדים כי הגאולה קרובה ביותר. עלינו להודות ולשבח לה' יתברך על הנסים הגלויים, ולהוסיף בתורה ומצוות מתוך בטחון גמור בגאולה תיכף ומיד ממ"ש!

מתוך שיחת הגאולה 1223

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...