האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נפלאות עכשיו • האישה החרדית זעקה בהתרגשות: "איך הוא יודע?"

נפלאות עכשיו

שיחת הגאולה 574 צפיות 1

נפלאות עכשיו • האישה החרדית זעקה בהתרגשות: "איך הוא יודע?"

למקרא התשובה, אמרתי לה שנראה בבירור שיש כאן איזו בעיה של כשרות האכילה שגורמת לבעיות הבריאותיות עליהם התלוננה. האשה סירבה לקבל את הדברים ואמרה שהיא חרדית ומקפידה על כשרות מהודרת ביותר, "אם כן מה כל זה שייך אלי?" • הסיפור השבועי ב"שיחת הגאולה" גליון מס' 1183 ב"כתבה המלאה"

הדיוק שבתשובות הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש, מפליא בכל פעם מחדש. גם בפעמים בהם נדמה שמשהו לא כל כך מדוייק בתשובה, המציאות מוכיחה שכאשר אנו מתאזרים בסבלנות ומתבוננים בתשובה פעם או פעמיים נוספות, הנה לפתע "נופל לנו האסימון" ומתברר שהמכתב מדבר ממש אלינו.

במסגרת פעילותו של הרב שי גנני מירושלים, בהפצת בשורת הגאולה, הוא מקדיש מזמנו מידי יום לסייע לפונים ומבקשים סיוע בהבנת התשובה של הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש.

פעילות זו הינה במסגרת המיזם החשוב של אתר האגרות קודש באינטרנט, הידוע בשם "אגרות קום", בהנהלת הרב שלום לוגב שגייס רשימה של הרבנים ומשפיעים רוחניים המוכנים לסייע למי שזקוק, בהבנת התשובה באגרות קודש.

"במהלך פעילות זו, אני מוכנס מרצוני ושלא מרצוני לתוך סיפור הרקע של הכותב, כאשר בכך פעמים רבות אני נחשף לסיפורי מופתים והשגחות פרטיות גלויות.

לפני מספר חודשים התקשרה גברת ממרכז הארץ, ובקשה עזרה בפיענוח התשובה. לדבריה, לאחרונה היא הסתבכה בבעיות בריאותיות שהלכו והסתבכו וללא מוצא.

בביקור אצל הרופא, הוא הורה לה לקחת טיפול באנטיביוטיקה אלא שדווקא אז מצבה הבריאותי החמיר. ועד שהרופא רצה לאשפז אותה בבית הרפואה.
בשלב זה החליטה לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האתר "אגרות קום" באינטרנט. התשובה התקבלה בכרך ט"ז עמודים רמ"ב-רמ"ג.

שם הופיעה הערה על הזהירות הנדרשת מפני אכילת חלב נכרי והתוצאות השליליות שעלולות לבוא מאכילה כזו הן ברוחניות והן בגשמיות:
"במה שכתב אודות האברך... הנה מה שאמרתי לו בהנוגע לחלב עכו"ם (=של גוי) הוא - ע"פ סיפור הידוע מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר... שחלב עכו"ם מעורר ספיקות באמונה...

ומ"ש אודות בריאותו של הנ"ל... הרי אין הענין בידי לשנותו מהאמור בפירוש. ופשיטא שאי אפשר למי שהוא לקחת על-עצמו אחריות להעלים ענין שכנ"ל מתעוררים ממנו ספיקות באמונה... ומסיים בברכה לבשורות טובות".

למקרא התשובה, אמרתי לה שנראה בבירור שיש כאן איזו בעיה של כשרות האכילה שגורמת לבעיות הבריאותיות עליהם התלוננה. האשה סירבה לקבל את הדברים ואמרה שהיא חרדית ומקפידה על כשרות מהודרת ביותר. "אם כן מה כל זה שייך אלי?".

לקראת סיום השיחה חזרתי והערתי, שתבדוק בכל אופן את נושא הכשרות בביתה.

השיחה בקושי הסתיימה ולא חלפו אלא כחמש דקות כשהיא חוזרת אלי בטלפון וצועקת בהתרגשות "איך הוא יודע...".

התברר שהיא החליטה לבדוק את המוצרים בביתה שוב תוך בדיקה מדוקדקת של ההשגחה על הכשרות. ואז לפתע שמה לב שהיא קנתה כדורי "פרוביוטיקה" (שיאזנו את הטיפול האנטיביוטי שקיבלה) שם נכתב המפורש כי הם מכילים "אבקת חלב נוכרי".

בהמשך, האשה דיווחה כי היא הפסיקה מייד את השימוש בכדורים אלו וראה זה פלא, מצבה הבריאותי השתפר ועד שנרפאה כליל, ב"ה. כהבטחתו "בברכה לבשורות טובות".

donate

תגובות

  1. סיפור מטורף, עם מלא מסר.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...