מאמר מערכת

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ב תמוז התשע"ט, 18:21

מאמר המערכת • הגבול הברור בין ישראל לעמים

המסר הברור מהוראת הקב"ה למשה על מלחמת מדיין: יש להפריד באופן מוחלט בין עם ישראל לבין אומות העולם ולמנוע מלכתחילה כל אפשרות המביאה לנישואי תערובת רח"ל • מתוך מאמר המערכת בגליון שיחת הגאולה 1255 • לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ז תמוז התשע"ט, 01:11

מאמר מערכת • הפלא שלמעלה מהנפלאות

לימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו נעשה מתוך ידיעה והכרה כי זהו הלכה למעשה בפועל ברגע הבא, כיון שבית המקדש, כבר עומד בנוי ומשוכלל למעלה, ותיכף יתגלה ויבוא משמים. מתוך מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1255 לקריאה.

מאמר מערכת / מערכת האתר - ז' תמוז התשע"ט, 20:02

מאמר מערכת • השבוע אנו חוגגים את הגאולה של כולנו

ימי חג הגאולה, י"ב י"ג תמוז, בהם נשתחרר אדמו"ר הריי"צ ממאסרו, הינם ימי חג הגאולה של כל יהודי. השתתפות בהתוועדות חג הגאולה הינה ההזדמנות להתברך בגשמיות וברוחניות. מאמר המערכת מתוך שיחת הגאולה 1253 • לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ג סיון התשע"ט, 21:04

מאמר מערכת • אמונה ושמחה בעצרת הגאולה

יחד, נגיע כולנו ביום חמישי הקרוב, לאמפי בבת ים, כדי להשתתף ב"עצרת גאולה ומשיח", שמרכזה קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש. • מאמר המערכת מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ח סיון התשע"ט, 00:51

מאמר מערכת • חיים כל היום עם הוראות הקב"ה

בראש חודש תמוז, בשעה 7 בערב, נגיע כולנו, אנשים, נשים וטף, לאמפיתיאטרון בבת ים, כדי להכריז קבל עם ועולם באמונתינו האיתנה בכל דבריו של משה רבינו שבדורנו - הרבי שליט"א מלך המשיח • מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1250 לקריאה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - א' סיון התשע"ט, 21:54

הראשון שנלחם שתתפרק הממשלה

ראש הממשלה, שיצא המום ביום ד' שעבר מההצבעה על פיזור הכנסת, לא מצא מילים להסביר לאזרחי ישראל מה מתחולל. אבל, הרי "המהלכים ההיסטוריים" שהוא מקדם רח"ל, הם המהלכים שגרמו לקיצור ימיהן של כל הממשלות האחרונות, שנפלו עקב האזהרה הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הוא עצמו ילחם שתתפרק הממשלה

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ז אייר התשע"ט, 12:12

בקרוב: ירושלים תגיע עד דמשק

פעולות התקיפה שנעשות בעיר דמשק, הינן חלק מהתוכנית האלוקית להורדת קרנה של העיר, שבקרוב ממש תיהפך להיות חלק מפרבריה של עיר הקודש ירושלים - בגאולה האמיתית והשלימה. מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1246

מאמר מערכת / מערכת האתר - ב' ניסן התשע"ט, 10:32

רק עם ההוראות של מלך המשיח

השבוע נחשף עם ישראל לתרמית הגדולה, כאשר הממשלה, על כל שותפותיה מסרה לידי ארגון הטרור בעזה, עשרות ק"מ לשימושו. אין לנו שום פתרון אחר מלבד קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, עכשיו.

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - י"ב אדר ב' התשע"ט, 20:09

רווח והצלה בכוחו של מרדכי היהודי

וכמו בימים ההם, זולגים טיפין טיפין רמזים לעיסקה אפילה שטווים אי שם במרחקים, עסקה בה שותף גם ראש הממשלה הנוכחי, המסתיר מהציבור את הפרטים, תוך שהעם כולו אינו ער לאיום הנשקף. וכבר הזהיר על כך מרדכי היהודי של דורנו, הלא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר בעצם קיום המו"מ על מסירת השטחים הרי יש בזה סכנה נוראית היל"ת למילוני יהודים. שיחת הגאולה 1238

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ט"ז טבת התשע"ט, 22:47

המדיניות הנוכחית חייבת להשתנות

המדיניות של ממשלת ישראל, היא שהובילה בימים האחרונים למחזות האבסורדיים, המובילים לעידוד מעשי הטרור, על ידי אותה ממשלה, שחבריה הם המפגינים נגדה. חייבים לשנות זאת באופן מיידי. מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1225

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - ז' טבת התשע"ט, 22:25

כשעומדים בתוקף יהודי מצליחים

עלינו ללמוד ממעשהו של יהודה, שיצא למלחמה מול שליט מצרים בכדי להציל יהודי בודד. זו הגישה שצריכה להתבטא גם היום בהגנה על כל אחד ואחת מישראל. זו הגישה שתביא גאולה אמיתית ושלימה, הפוך ממש מגישת ה"ביטחון" הנפסדת של חבורת השלטון מזה ארבעים וחמש שנה. מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1224

מאמר מערכת / שיחת הגאולה - כ"ח כסלו התשע"ט, 17:26

לגלות את האור שבכל יהודי

כפי שהמכבים גילו כוחות נעלמים ביציאתם למלחמה על שמירת חוקי הקב"ה, כך כל יהודי נדרש לגלות בקרבו כוחות נעלמים, כוחותיו של הבורא הטמועים בקרבו ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה. כתבת המערכת שיחת הגאולה 1223

מאמר מערכת / הרב זמרוני ציק - י"ג ניסן התשע"ח, 22:10

לקראת פסח • כשמעצמת-על מכריזה אלוקות // הרב זמרוני ציק

המשכת שיא הגילוי האלוקי לתודעת הנבראים לא הגיעה לשלימותה ביציאת מצרים, למרות עשרת המכות והגילוי האלוקי העצום שנילווה להם. במצב דאז לא נותרה ברירה אלא לשבור את מצרים "סוס ורכבו רמה בים.... מרכבות פרעה טבעו בים" • הרב זמרוני ציק במאמר המערכת ב"שיחת הגאולה" לכבוד חג הפסח תשע"ח • הטור המלא

מאמר מערכת / הרב זמרוני ציק - ז' אדר התשע"ח, 14:08

מחובר לעצמותו ומהותו יתברך!

לא רק שאיש מעם ישראל לא המיר דתו, אלא אפילו לא עלה בליבו של אף יהודי אפילו במחשבה! לנסות ולהציל את עצמו ע"י נטישת יהדותו ח"ו • הרבי שליט"א מלך המשיח, המחובר לעצמותו ומהותו ית' מודיע כי כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים והכל מוכן לביאת המשיח • הרב זמרוני ציק במאמר המערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1184 שבוע פרשת תצווה תשע"ח • הטור המלא

מאמר מערכת / הרב זמרוני ציק - כ"ו שבט התשע"ח, 20:00

צריך לקיים בגלל הציווי האלוקי! // הרב זמרוני זליג ציק

בימים אלה מלאו 26 שנה להחלטת המעצמות על צמצום הנשק הגרעיני והפניית המשאבים לצרכי שלום. החלטה שסימנה את תחילת היעוד האלוקי, "וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות" • הרב זמרוני ציק במאמר מערכת של הגליון השבועי "שיחת הגאולה" מס' 1182 שבוע פרשת משפטים תשע"ח • הטור המלא ב"כתבה המלאה"

מאמר מערכת / שניאור גרינפלד - ה' שבט התשע"ח, 18:00

צו השעה לגילוי ה"אנכי" שבכל יהודי // הרב זמרוני ציק בקריאה נרגשת

כעת צו השעה הוא להוסיף בהפצת דבר ה"התוועדות המרכזית" ולזכות ולהשתתף בה לרגל "שנת החיים" לנשיאות כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א שעיקרה קבלת מלכותו מתוך שמחה עצומה, ובעז"ה נזכה להתגלות המלאה והמשולמת תכף ומיד ממש! • מארגן הכינוס הגה"ח הרב זמרוני זליג ציק שליט"א בקריאה נרגשת • הכתבה המלאה