האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הגילוי הגדול מתחולל עכשיו

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 324 צפיות 0

הגילוי הגדול מתחולל עכשיו

ימים מיוחדים ביותר עוברים על העולם כולו. עלינו לנצל את הרגעים הנעלים בהם אנו חיים, בעידן ובתקופה היסטורית זו, כדי להביא את בשורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אחד ואחת.

להורדת שיחת הגאולה 1289 - לחצו כאן.

 

יום כ"ח ניסן, נחרט כיום שחולל את הזעזוע העמוק ואת התובנה אצל החסידים, כי הבאת הגאולה האמיתית והשלימה תלויה בעשייתם. ביום זה, בשנת תנש"א (91') נשא הרבי שליט"א מלך המשיח את השיחה, שלימים קיבלה את הביטוי "השיחה הידועה", בה קרא "עשו כל אשר ביכולתכם . . להביא את משיח צדקנו". ואכן, מיד לאחר אותה שיחה, נפתח עידן של פריצת דרך ועשיית פעולות ממשיות לזירוז הגאולה, כשכל אלו זוכות לברכותיו ועידודיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח.


29 שנה חלפו מאותו ערב, והשנה מקבלים הדברים משנה תוקף. דווקא למול הטלטלה העולמית הבאה לידי ביטוי בשינוי כה עמוק באורח חייהם של מיליארדי תושבי המדינות השונות - בכל העולם כולו, אפשר לחוש ולראות כי העולם כולו צועד לשלב חדש, לעידן השונה לגמרי מכל מה שהתקיים עד היום ואליו הורגלנו.

הכל משתנה

כל מי שמעיין בשיחותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח, יודע כי שינוי טוטאלי זה, כבר נצפה ואף נמסר בנבואה ברורה לכל באי עולם. אלא שדווקא בעידן הנוכחי, הדברים נקלטים וניתנים למישוש במציאות הנגלית.

אחד מהימים המפורסמים בלוח השנה היהודי, הוא יום ל"ג בעומר, שיחול בחודש זה, יום בו מציינים את ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, מגלה ספר הזוהר - תורת הסוד. את הרמז ליום זה מצאו גדולי עולם בפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" כאשר הנפלאות שבתורה, רומזים לפלאות המצויים בתורת הנסתר ואילו המילים גל עיני רומזים ליום פטירתו בל"ג בעומר. פסוק זה, המקבל השנה חשיבות נוספת, בקריאתו היומית, במסגרת אמירת פרק קיט - פרקו הנוכחי של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ואכן, דווקא תקופה זו בה אנו חיים, שאין לה אח ורע בהיסטוריה כולה, היא התקופה המביאה לגילוי הגדול ולמימוש הבקשה גל עיני ואביטה, כאשר מוסרות כל המחיצות והעולם מגלה את פנימיות האמיתית כפי שנקבעה ע"י עצמות ומהות - הליך זה מגיע לידי שלימותו בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה.

ימי סגולה

ביום ראשון הקרוב, יצויין יום הולדתו של אדמו"ר מוהר"ש, מי שטבע את האמרה "לכתחילה אריבער" שמשמעותה היא - מלכתחילה מלמעלה. מה עושים כאשר נתקלים במחסום ובעיה? בעוד העולם מחפש דרך לעבור אותו קודם מלמטה, הרי שאני, הרבי המהר"ש אומר: מלכתחילה מלמעלה.

זו גם הדרישה מאיתנו כעת, לנצל את ימי סגולה אלו, לפעול בתנופה הנדרשת מכ"ח בניסן ולהמשיך בכך בשבת זו המבשרת על כניסתו של חודש אייר - חודש הרפואה, ואיתו ימי הסגולה הבאים עלינו לטובה - בפעולות מעשיות המבשרות לכולם את הוראות הבטיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח ונבואתו - הנה זה משיח בא, הנה זוכים אנו לגאולה האמיתית והשלימה, נאו.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...