האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אפשר לטפל בחיידק האלים

מאמר מערכת

מערכת האתר 373 צפיות 0

אפשר לטפל בחיידק האלים

שיעורי חסידות, הן לגברים והן לנשים, מתקיימים באמצעות מוקדי חב"ד ברחבי הארץ ובעולם כולו, באמצעותם ניתן לעצור לא רק את החיידק האלים, אלא את כל המגפות הרוחניות של דורנו. מאמרו של הרב זמרוני ציק, שיחת הגאולה י"ט אדר תשס"ז מס' 638.

מכל מה שהאדם רואה או שומע עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. ביום רביעי השבוע חשף שר הבריאות את התפרצותו של החיידק האלים, בכמה מרכזים רפואיים בארץ. כמו כן מסר על התוצאות החמורות שנגרמו, כאשר החשש העיקרי הוא מפני התפשטותו, חס ושלום. בדבר דרכי ההתמודדות עם התופעה, נאמר כי השיטה העיקריתהיא מניעת ההדבקות מהמחלה, על ידי חיטוי וטיהור כל דבר שקשור עם המחלה.

לשאלת הכתבים, מדוע לא עודכן הציבור עד כה ענה בין השאר, כי "לציבור אין מה לעשות". אלא שבנקודה זו, כדאי היה לדעת, שיש בהחלט מה לעשות. ולכל לראש לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש את ברכתו הקדושה עבור הפרט ועבור הכלל.

שורש רוחני

בתורת החסידות מבואר אשר לכל תופעה גשמית ישנו שורש רוחני, האחראי לקיומה של התופעה. עניין זה נכון הן לגבי המחלה והן לגבי דרכי הטיפול בה.

בזמן שבית המקדש היה קיים שפע בית המקדש באמצעות עבודת הקורבנות, הקטורת וכו', השפעות נפלאות לעם ישראל שבארץ ישראל ולעולם כולו. ועד שהעידו חז"ל ואמרו אילמלא היו הגויים יודעים את גודל ההשפעה שיש לבית המקדש על העולם ועל חייהם שלהם, היו הגויים עצמם מעמידים גדודים גדודים לשמור עליו.

אחת העבודותהידועות בבית המקדש הי הקטרת הקטורת, על עשייתה אנו קוראים גם בפרשתינו 'כי תשא'. ענן הקטורת שעלה מעל מזבח הקטורת מילא תחילה את בית המקדש ומשם התפרש למרחקים כשהוא פועל את השפעתו הטובה בגשמיות וברוחניות. מטהר ומחטא את אוירה של ארץ ישראל, מסיר ממנה כל מיני תחלואים, ממשיך שפע של בריאות, וברוחניות מסייע להתקשרותו של כל יהודי בה' אלוקיו. מארץ ישראל נמשכו כל השפעות אלה לכל העולם כולו.

תניא קטורת

בשיחותיו הקדושות מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי גם כיום יש בידינו להמשיך את אותן המשכות נפלאות של עבודת הקטורתוזאת באמצעות לימוד תורת החסידות, פנימיות התורה המקשרת את פנימיותו של כל יהודי לפנימיותו יתברך.

וכבר העיד על כך הרב הצדיק הרב יהודה לייב הכהן, מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, שאמר כי - ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות עד לזמן הגאולה.

שיעורי חסידות, הן לגברים והן לנשים, מתקיימים באמצעות מוקדי חב"ד ברחבי הארץ ובעולם כולו, ובפרט ב"דבר מלכות" תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. באמצעות שיעורים אלה ניתן לעצור לא רק את החיידק האלים, אלא את כל המגפות הרוחניות של דור זה ולהביא לבניין בית המקדש השלישי ולעבודת הקטורת בו כפשוטה ממש, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

p4

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...