האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

"תהיה רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה"

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 175 צפיות 0

"תהיה רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה"

ראש חודש אדר שני שנת תשנ"ב, ב-770 נערך מעמד סיום הלכות בשיעור היומי של הרמב"ם, הרב גרונר, מזכירו של הרבי שליט"א מלך המשיח מגיע לפתע למקום ומפתיע את המשתתפים במסר טרי מהרבי שליט"א מלך המשיח: "תהיה רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה", מילים ספורות שזה עתה שמע מפי קודשו, עתה ממש, והוסיף שבשעת מעשה חייך הרבי שליט"א מלך המשיח חיוך רחב.
מילים אלו, יחד עם עידודים בלתי פוסקים לשירת "יחי אדוננו", הפכו לסמל הרפואה באותם ימים.
חודש אדר כולו, באותה שנה, עמד בסימן הבריאות, בשיחותיו ותשובותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח. הביטוי "בריא מזלי'ה" (=בריא מזלם) של עם ישראל, חזר על עצמו החל מיומו הראשון של החודש, וכך גם למבקשים ברכות פרטיות בענינים שונים ובמיוחד בעניני בריאות. ללמדך, שיש בחודש זה, כוח בריאותי מיוחד לכל יהודי.

כך מבטיחה התורה

גל הידיעות בנושאי הרפואה, שכבשו בימים האחרונים את כל מהדורות החדשות, מביאות בכנפיהן, אי אלו דאגות שונות. לכל אלו, כבר אמר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הקב"ה שומר ומגן על כל יהודי - "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל", ובמיוחד בארץ ישראל, שם שוכן הר הבית ומקום המקדש - "ארץ אשר . . תמיד עיני ה' א-לקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", על הבטחות אלו, עליהן חזר שוב ושוב במיוחד בימי המתח שקדמו למלחמת המפרץ, אמר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי אלו אינן יכולות להשתנות, מתוקף היותן חלק מהתורה הקדושה, שאינה משתנית לעולם.

אין דרך חזרה

זכה דורנו להבטחות ברורות ונבואה שאינה חוזרת, שאנו הדור הראשון לגאולה, הדור הזוכה לחיות בימות המשיח וצועד לגאולה האמיתית והשלימה. כל הנעשה בעולמו, הינו חלק ממימוש הבטחות אלוקיות אלו. אין דרך חזרה מכך, ובכל דבר טוב, הרי שהוא הולך ומוסיף.
"והריקותי לכם ברכה - עד בלי די", הקב"ה משפיע רק טוב וחסד לכל אחד ואחת, בטוב הנראה והנגלה בעיני בשר כפשוטו ממש.
בעמדינו בשבת זו, הסמוכה ליום כ"ז אדר, מתעצמת בטחוננו בקיום הנבואה "הנה זה משיח בא". ההלכה הקובעת כי בימי חודש זה צריכים להרבות בשמחה, ממשיכה גם לאחר חג הפורים ואדרבה, השמחה רק גוברת והולכת.
בשבת זו, בה מברכים המוני בית ישראל, בבתי הכנסת, את חודש ניסן, ומורגשים כבר פעמי הגאולה, עוברים אנו מגאולה לגאולה, מגאולת פורים המסמלת את הגאולה הבאה בדרכי הטבע, לגאולת ניסן, גאולה שלמעלה מהעולם. וכן תהיה לנו בפועל ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, גאולה הכוללת את כל הפרטים בעולם ומגלה כיצד כל מה שקרה בעולם, הכל נעשה לטובת ישראל ולגאולתם - תיכף ומיד ממש.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...