האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לקראת קבלת שלשת הארצות

מאמר מערכת

מערכת האתר 163 צפיות 0

לקראת קבלת שלשת הארצות

לקראת קבלת שלשת הארצות

השינויים הדרסטיים מתחוללים בסוריה ועיראק של היום, הינם הכנה לקראת השלב הבא, בו ימוגרו כל שונאי ישראל, ושלשת הארצות המובטחות לנו יועברו בדרכי נועם ובדרכי שלום, בקרוב ממש.

חיסולו המוצלח של מנהיג מדינת הטרור, בשבוע שעבר, סימלה שלב נוסף של טיהור העולם מהמזיקים. אמנם איום מדינתו כבר לא היתה קיימת, אך עצם מציאותו של מי שהעז להתבטא במילים ובמעשים כנגד בני האדם באשר הם, היוותה סכנה, ומשכך העולם כיום בלעדיו, הינו, ללא ספק, מקום טוב יותר.
אי אפשר להתעלם מהעיתוי בו בוצע המצע הצבאי, בדיוק בתחילת השבוע בו קראנו על הקמת ממלכתו של נמרוד בבבל. שם, הוא המקום בו שלטה לפני שנים ספורות, מדינת הטרור, שבין פעולותיה היו מבצעי השמדת העתיקות שעמדו אלפי שנים, זכר לעבודה הזרה עוד מזמנו של אברהם אבינו. העיר אכד, המוזכרת בפרשת נח, עיר שהייתה מלאה גילולים ופסילים, נמחקה כליל בשנים האחרונות על מי שבסופו של דבר מוגר בעצמו. מין "חד גדיה", שבסופו כידוע, עומד הקב"ה בעצמו ומעלים את כל הרוע לחלוטין. מתחיל מקיום היעוד "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ועד להתממשות הקרובה של דברי הגמרא "לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו".
"להעביר גילולים מהארץ"
למעשה שטח גיאוגרפי זה אינו שייך לאותן מעצמות ומדינות המחזיקות בו כיום. פרשתנו מעידה לדורות על הברית שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו, היהודי הראשון "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת". לא להם שייכת ארץ זו ולא למי שכבשו אותה מידיהם, אלא לעם הנבחר לעם ישראל, ובקרוב ממש ימסרו הגויים מרצונם הטוב, את שלשת הארצות המובטחות הללו לבני ישראל, בדרכי נועם ובדרכי שלום.
משכך, יש לראות בכל ההליכים המתחוללים בשנים האחרונות בחבל ארץ זה, הממקד בשבועות האחרונים את עיני העולם סביבו, כהכנה מעשית לשלב הרחבת גבולותיה של ארץ ישראל בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו. אין ספק שחיסול המחבלים ושאר האירועים שם, הינם חלק מהליך זה.
בשלב המעשי
ובנתיים נדרשים אנו למצוא בתוכנו את אותו הליך של כיבוש עשר הארצות והפיכתן לארץ קדושה. במילוי השליחות המוטלת על כל יהודי, לכבוש את שבעת המידות המלוות את כל פעולותיו ואף להוסיף ולהפוך גם את שלשת הארצות המרמזות על כיבוש החכמה, הבינה והדעת והבאת הראש היהודי למילוי תפקידו בלימוד התורה בצורה מיטבית ועד שבעקבות הלימוד כפי שצריך, מוצאים אף חידושים בתורה ומפרסמים אותם.
קבלת פני משיח צדקנו שנמצאת בשלב המעשי והמכריע, מתבטאת באופן מיוחד במוצאי שבת הקרוב, עת נצא לרחובה של עיר להשתתף בקבלת פני השכינה בקיום מצוות קידוש הלבנה ברוב עם ומתוך שירה וזמרה. במעמד זה אנו מביאים לידי ביטוי את הנאמר "ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם, אמן", ותיכף ומיד ממש ממש.

לזרעך נתתי את הארץ הזאת. שיחת הגאולה 1267

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...