האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מבול החכמה מרחיב את הדעת

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 56 צפיות 0

מבול החכמה מרחיב את הדעת

מבול החכמה מרחיב את הדעת

התגלות החכמה הרוחנית, בשפע עצום של דברי חסידות, הניתנים להבנה על ידי כל אחד, במקביל להתפתחות החכמה הכללית בעולם, הינם הכנה לגילוי הגדול בקרוב, בגאולה האמיתית והשלימה.

רבים מציינים בימים אלו, בהם אנו עדים להתפתחות חסרת תקדים של טכנולוגיה ופיתוחים נוספים, את הנבואה המפורסמת המופיעה בספר הזוהר הקדוש על הפסוק בפרשתינו: "בשנת שש מאות שנה לחיי נח... נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו", וכך נאמר שם (בתרגום): "במאה השישית לאלף השישי ייפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה, והעולם יתתקן להיכנס אל האלף השביעי".
ואכן, עדים הדורות האחרונים לאותה פתיחה של 'שערי החכמה העליונה' - התגלות תורת החסידות שהחלה לפני כשלש מאות שנה, הביאה לשפע תורני וידע עצום שנחשף על ידי רבותינו נשאינו, כאשר כיום כל אחד יכול (וצריך) ללמוד ולהבין את סודות התורה, באופן שלא היה כדוגמתו מעולם.
כך גם 'מעיינות החכמה התחתונה', הרומזים לשינויים המואצים העוברים על העולם במקביל, כאשר העולם כולו צועד בצעדי ענק מהירים בשיכלולים טכנולוגיים עליהם איש לא חלם לפני מאות ואפילו עשרות שנים.
בלי סודות
גילויים אלו, הינם חלק מהתהליך הכללי העובר על העולם, הרוחני והגשמי, לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, עליה נאמר: "ולא יכנף עוד מוריך", כאשר תשתנה בקרוב מציאות העולם, בו מסתתר כביכול הבורא, ואינו נראה לעיני הנברא, כשבקרוב ממש, עם הסרת הצימצומים המכסים ומעלימים על האמת, תיחשף מציאותה האמיתית של הבריאה - שמו של מלך המלכים הקב"ה.
מאחר וגילוי זה יקיף את הבריאה כולה על כל פרטיה, הרי שגם ההכנה לכך, בהתגלות החכמה המרובה, הינה התגלות המנוגעת הן לרובד הרוחני וגילוי סודות התורה והן ברובד הגשמי בהתפתחות הטכנולוגיה.
מציאות חדשה
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר כי הסיבה האמיתית להתפתחות ההמצאות המדעיות החדשות בעולם, הינה כדי שעל ידי שיכלולים אלו, המגלים מצבים חדשים בעולם, מתווסף בחידושי ההלכות. אם בעבר מופרך היה לחשוב על שאלות הלכתיות המתעוררות עקב נסיעה לירח (לדוגמא) הרי שעל ידי התפתחות האפשרות המעשית כיום, הרי שיש לדון בכך ולחדש בתורה מציאות הלכתית שעדיין לא נתגלתה.
מידי יום אומרים אנו בתפילה "אל תקרי הליכות עולם אלא הלכות", ועלינו לדעת כי בכל מעשינו במשך היום "הליכות עולם", יש לחוש ולמצוא את ה"הלכות" ולגלות את מציאותו של הקב"ה בכל פרט בחיינו.
זו הדרך של הכנסת הגאולה לתוך חיינו, זו הדרך להפיכת כל יום ליום של גאולה ובכך להביא לגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, כשיקוים היעוד: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד", ותיכף ומיד ממש.

מתוך שיחת הגאולה 1266

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...