האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הראשון שנלחם שתתפרק הממשלה

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 594 צפיות 0

הראשון שנלחם שתתפרק הממשלה

הראשון שנלחם שתתפרק הממשלה
התממשות אזהרתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שהוא הראשון שילחם שתתפרק ממשלה המוכנה לנהל מו"מ עם הערבים, הינה המשך למלחמותיו "ילחום מלחמות ה'", ובוודאי גם ינצח! מתוך שיחת הגאולה 1248

ראש הממשלה, שיצא המום ביום ד' שעבר מההצבעה על פיזור הכנסת, לא מצא מילים להסביר לאזרחי ישראל מה מתחולל. אבל, הרי "המהלכים ההיסטוריים" שהוא מקדם רח"ל, הם המהלכים שגרמו לקיצור ימיהן של כל הממשלות האחרונות, שנפלו עקב האזהרה הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הוא עצמו ילחם שתתפרק הממשלה

היה מי שהזהיר: "ובנוגע לפועל לדעתי - צריכים לראות ש... יבטל מיד את ההחלטה והדיבורים אודות אוטונומיה. אני כל הזמן לחמתי שתהיה ממשלה של... וכשם שעשיתי הכל שהיה ביכולתי שתקום דוקא ממשלה שראש הממשלה יהי'ה... הרי באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו אזי אני מנחם מענדל יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות שלי... שתתפרק הממשלה"!
אך לא היה מי שישמע! ראש הממשלה, שיצא המום ביום רביעי שעבר מההצבעה על פיזור הכנסת, באופן תקדימי, לא מצא מילים להסביר לאזרחי ישראל מה מתחולל לנגד עינהם. רק משהזכיר את המהלכים המדיניים האחרונים, נפל האסימון. התברר כי בעוד עיני כולם נישאים למהלכים הפוליטים במסדרונות הכנסת, הרי שבנתיים נחתו בשדה התעופה נציגים מארה"ב על מנת לקדם את "עסקת המאה" (היל"ת). יאמר ברורות ועוד לפני הצגתה לציבור הרחב, כל הצעה שמשמעותה ניהול מו"מ עם הערבים על שעל אדמה בודד מארץ ישראל - יש בה סכנה מוחשית ונצרכת הפלת הממשלה באופן מיידי, על מנת שהתהליך לא יצא לפועל.

תגובה היסטורית
"המהלכים ההיסטורים" שמקדם ראש הממשלה, הם הן, אותם מהלכים שגרמו לפירוקם של כל עשרת הממשלות האחרונות, כולן בקיצור ימים ובאופן מקביל להתקדמותם בניהול מו"מ עם הערבים. אזהרתו הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הוא בעצמו (תוך ציון שמו המלא הק') ילחם כדי שתתפרק הממשלה - היא הגורם לנפילת הממשלה.
גם אותם מפלגות השותפות עימו בממשלתו, כולל אלו המוגדרות ימין / דתיות-חרדיות, כולן שותפות מלאות לכל מהלך של ראש הממשלה, המודה כי בימים אלו, הוא מחזיר את נושא הויתור על חלקים מארץ ישראל - לשולחן המו"מ.
"למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק", כבר נקבע על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, כי הנס הוא שהערבים אינם מוכנים להסכים לפשרות. חרף כל המאמצים לשכנעם לשוב אל הדיונים (ח"ו), הרי שהקב"ה מקשה את ליבם, על מנת להצילנו מידם.

נעשה ונשמע
ימי ההכנה לקראת חג השבועות, הם הימים בהם קיבלו על עצמם בני ישראל אז, לפני 3331 שנה, את הברית עם הקב"ה, בהכריזם ברורות "נעשה ונשמע" ובכך סללו את הדרך לקבלת התורה הקדושה מהבורא ית'.
וכך גם היום, "הימים האלו נזכרים ונעשים", בכל שנה מחדש, עומד עם ישראל כולו, בבתי הכנסת, ביום מתן תורה, בשעת קריאת עשרת הדברות, יחד עם הילדים הקטנים, ואפילו הקטנים שזה עתה הגיעו לאויר העולם, ויחד מקבלים מחדש, את התורה הקדושה.
הדרך לקיום התורה, היא ביטול מוחלט לכל הוראותיו של הבורא ית' - "נעשה ונשמע", מוכנים ועומדים אנו לעשות את כל הוראותיו, אפילו קודם שנשמע ונבין אותם. זו הדרך בה נפעל במשימה העיקרית העומדת לפנינו - קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, על ידי קיום כל הוראותיו וציות לדבריו, ובכך נזכה, תיכף ומיד, לגאולה האמיתית והשלימה.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...