האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בקרוב: ירושלים תגיע עד דמשק

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 661 צפיות 0

בקרוב: ירושלים תגיע עד דמשק

בקרוב: ירושלים תגיע עד דמשק

פעולות התקיפה שנעשות בעיר דמשק, הינן חלק מהתוכנית האלוקית להורדת קרנה של העיר, שבקרוב ממש תיהפך להיות חלק מפרבריה של עיר הקודש ירושלים - בגאולה האמיתית והשלימה.

אחת ההבטחות שגילו לנו חז"ל על גבולות הארץ בקרוב ממש - בגאולה האמיתית והשלימה, נאמרה במדרש: "עתידה ארץ ישראל להיות מרחבת ועולה מכל צדדיה . . ושערי ירושלים עתידים להיות מגיעים עד דמשק".
מתברר כי יש קשר מיוחד בין חורבנה של דמשק לעלייתה של עיר הקודש בגאולה. בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים בעוד הקרבות בעיצומן, העביר הרבי שליט"א מלך המשיח מסר מיוחד לקברניטי המלחמה וביקש כי כוחות צה"ל ימשיכו בכיבוש סוריה ויכבשו את דמשק. את מאמר הגמרא העומדת על מאבק הכוחות בין הערים קסרי וירושלים, המשיל לכוחה של בירת סוריה: "אם יאמר לך אדם: חרבו שתיהן - אל תאמן. ישבו שתיהן - אל תאמן. חרבה קסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קסרי - תאמן". רק כיבוש דמשק, אפילו לשעה קלה יביא את השקט המיוחל מצפון.
סירובם של האחראים דאז לטפל בבעיה ולהביא לסיומה, הביאה למצב מאיים במשך שנים, ללא יכולת תגובה מתאימה מצידה של ישראל.
שינוי מגמה
עם זאת בשנים האחרונות, הבינו מי שהיו צריכים להבין, כי אין להמשיך ולאפשר לסורים לעשות ככל העולה על רוחם. בניגוד מוחלט להנהגה של הממשלה בתחומים אחרים, הרי שכאן - מול דמשק, מתגלה ב"ה תקיפות ותעוזה, ופעם אחר פעם נשמעות התקפות והפצצות מחסני הנשק והתחמושת בתוככי העיר, זאת למרות הגיבוי לו זוכים הם ממעצמות שונות וארגוני מחבלים מאיימים.
לא נותר לנו אלא לקוות שהנהגה תקיפה זו כנגד כל איום, תימשך בחזיתות ועימותים נוספים. השיקול היחיד שצריך להנחות את מקבלי ההחלטות, הוא אך ורק ביטחונם של יושבי ארץ הקודש, ולא מה יאמרו אומות העולם. כך צריכה להראות תגובה בריאה כנגד כל ניסיון התארגנות חבלנית, הן בלבנון, הן ברצועת עזה והן ביהודה ושומרון.
החלטה אמיצה
הדרך להשיג את "ונתתי שלום בארץ" כולל "וחרב לא תעבור בארצכם", "ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם" ושאר הברכות המנויות בפרשת השבוע, כתובה בפירוש בתחילתה "אם בחוקותי תלכו". כל השפע האישי והכללי, מגיע ונשפע מלמעלה, כל ברכותיו של הקב"ה נתונות המה לכל אחד ואחת, בזכות הנהגתנו הנכונה. עד לקיום ההבטחה האמורה בפרשתנו "ואולך אתכם קוממיות", וכפי שחז"ל פרשו זאת על זמן הגאולה האמיתית והשלימה, כאשר יוביל אותנו ה' בקומה זקופה.
השבוע, יציינו את ימי הנצחון הניסי ומופלא לפני 52 שנה בזמן מלחמת ששת הימים, מלחמה שזכורה בגלל ההחלטה האמיצה של ממשלת ישראל לתקוף ראשונים עם שחר, מה שהפך את המלחמה מהגנה להתקפה וללא ספק היה חלק מהנפלאות הגדולות להן זכינו בחסדי שמים.
זה הזמן גם להזכיר את נבואותיו הברורות של הרבי שליט"א מלך המשיח, שצפה מראש את הניצחון ותוצאות המלחמה, ואת נבואתו כי "הנה זה משיח בא", ותיכף ומיד נזכה להתגלותו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה.

מתוך שיחת הגאולה 1246

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...