האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כשעומדים בתוקף יהודי מצליחים

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 133 צפיות 0

כשעומדים בתוקף יהודי מצליחים

כשעומדים בתוקף יהודי מצליחים

עלינו ללמוד ממעשהו של יהודה, שיצא למלחמה מול שליט מצרים בכדי להציל יהודי בודד. זו הגישה שצריכה להתבטא גם היום בהגנה על כל אחד ואחת מישראל. זו הגישה שתביא גאולה אמיתית ושלימה

כשכואב צועקים, כשיש סכנה יוצאים למתקפה. עשרת האחים נעמדו מול שליט מצרים. אחיהם הקטן עומד להלקח מהם לעבד במדינה הזרה, והם נדרשים לסכל פעולה זו. בראשם עומד יהודה היוצא לקרב המכריע מול השליט ועוזריו, עד שיצליח להשיב את בנימין לידי אביו יעקב.
בשלב זה, עדיין לא יודעים האחים, כי השליט הקשוח שמולם, אינו אלא אחיהם עצמם ובשרם, אותו יוסף שמכרוהו לפני שנים לעבד. וכך, יוצא יהודה לקרב, שתוצאותיו לא ידועות. דיבורו קשוח, כל כולו דרוך למלחמה כנגד כל חילות מצרים, מתוך מטרה שהאח הקטן ישוב איתם.
גישתו זו של יהודה, היא הפותחת את הפרשה, והיא המעבירה מסר של תקיפות לדורות הבאים. גם כאשר נתקל היהודי מול מונע ומעכב, גם כאשר עומד למולו שליט תקיף, הרי שאין לו ליהודי ממה להתפעל, ואדרבה, צעקתו הפנימית צריכה לבוא לידי ביטוי במעשה בפועל. זוהי הדרך לפעול ולהשפיע על העולם.
כבר היה לעולמים
דרך הפוכה לגמרי, גילתה ממשלת ישראל, בפעולותיה האחרונות בגבול הצפוני והדרומי. במקום לגלות את עוצמתו הפנימית של היהודי, במקום לעמוד בתוקף על זכויות בסיסיות אותן דורשת כל מדינה ריבונית, באופן המובן בשכל אנושי בסיסי, הולכת היא כמו על ביצים ונזהרת ביותר שלא להרגיז את האויב היושב ומתעצם מולנו ברגעים אלו ממש.
גישה נפסדת זו, עמדה מאחורי ההחלטה האומללה לפני כארבעים וחמש שנה, שלא לצאת ולתקוף ראשונים את האוייב, וכך נולד מחדל מלחמת יום כיפור. גישה נפסדת זו, היא המלווה מאז את מרבית החלטות הממשלה, שבמקום לעמוד בתוקף ולבצע את תפקידה - הגנה על חייו של כל יהודי, הרי שמיום ליום מתגלה היא כנזהרת ונשמרת שלא להיות זו שתואשם בפתיחת המערכה.
גישה זו מחלחלת עד לאחרוני החיילים בשטח, שרבים מהם מספרים כי הם נזהרים שלא לעשות שום צעד משמעותי שעלול בסופו של דבר, להתפרש כפעולה שתוביל אותם אל מאחורי סורג ובריח, וכפי שכבר אירע בעבר. גישה הגורמת לנזקים של ממש בבטחון ישראל מול אויביה.
לעמוד בתוקף
שבוע זה, שנפתח בימי החנוכה, בהם למדנו על הסיוע האלוקי לו זכו המכבים בצאתם למערכה, בשם ה'; שבוע המסתיים בסיפור גבורתו של יהודה, היוצא בתקיפות למאבק איתנים מול שליט מעצמת העולם דאז, והכל בשביל ילד יהודי אחד, וזה השבוע בו אנו צריכים ללמוד לשנות את הגישה לחלוטין, ובמקום להגן על האויב ולהשמר שלא להרגיזו, הרי מחובת היושבים בממשלה לעשות הכל כדי שלא תיפול שערת ראשו של יהודי אחד, ושל חייל אחד.
מול כל החששות, יש לחזק את הקשר הנשמתי העוצמתי של כל יהודי לרבי שליט"א מלך המשיח, המשפיע מברכותיו לכל אחד ואחת, להוסיף בביטחונם של ישראל בחיזוק המבצעים לשמירה הגנה והצלה ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה - תיכף ומיד ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...