האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לגלות את האור שבכל יהודי

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 332 צפיות 0

לגלות את האור שבכל יהודי

לגלות את כח האין סוף שבכל יהודי

כפי שהמכבים גילו כוחות נעלמים ביציאתם למלחמה על שמירת חוקי הקב"ה, כך כל יהודי נדרש לגלות בקרבו כוחות נעלמים, כוחותיו של הבורא הטמועים בקרבו ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה

אחד מהחידושים העיקריים של תורת החסידות, נלמד השבוע, במסגרת השיעורים היומיים בספר התניא. אדמו"ר הזקן מגלה את כוחו של היהודי: "ונפש השנית בישראל היא חלק אלו-ה ממעל ממש". כוחו של היהודי, הינו אין סופי, כוחו של הבורא הטבוע בו, כח בלי גבול ומידה. אותו נדרש כל אחד רק לגלות ולהוציא מעצמו.
לעיתים נדירות מצליח האדם לגלות בקרבו הנהגה שכזו. בדרך כלל מתארים אותה ככוחות עצומים ובלתי מידתיים המתגלים בעת צרה פתאומית, כאשר אנשים שאינם בעלי כוחות פיזיים, מצליחים להרים משקלים כבדים או לקפוץ מרחקים שהם בעצמם לא ידעו כי הם מסוגלים לכך.
זו הדוגמא לאופן ההתנהגות הנדרשת מהאדם. הנהגה שלמעלה מכוחותיו הגלויים. לגלות את עצם הנשמה ולהביאה לידי גילוי, כך שבפעולותיו הרוחניות יצליח להאיר את העולם.


בחותמו של כהן גדול
"צריך להאזין למה שהנרות מספרים", כך גילו לנו רבותינו נשיאינו, בהדרכתם כי מאחורי נרות החנוכה מסתתרת משמעות אישית לכל אחד.
יציאתם של החשמונאים למלחמה הגדולה כנגד היוונים, לא הייתה, כפי שלעיתים שוגים, יציאה למלחמה של מתמרדים כנגד שלטון זר. הייתה זו מלחמה אליה יצאו בודדים ומעטים, אלו שביקשו להמשיך ולשמור על חוקי התורה הקדושה, כנגד מעצמת הענק עם צבא האדיר, על מנת לבטל את גזירותיה שאסרו על העם לשמור את חוקי הבורא יתברך.
בתורת החסידות אף מדייקים בנוסח הנאמר בחנוכה: "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", שעיקר המלחמה ביוונים הייתה על מהות שמירת התורה והמצוות. בעוד הרשעים אמרו שיש ללמוד בתורה את החלקים השכליים והמובנים, כאלו הנתפסים במוח והשכל האנושי, הרי שהמכבים יצאו למלחמה על המהות - אנו שומרים על התורה והמצוות לא בגלל שהינם מובנים בשכל האנושי, אלא בגלל שאלו ניתנו לנו מאת הבורא.
מלחמה זו באה לידי ביטוי בנס העיקרי של החג, המצויין בהדלקת הנרות מידי יום, זכר למציאת פך השמן הקטן חתום בחותמו של כהן גדול. היוונים שביקשו להוכיח את עליונותם השכלית, לא כילו את השמנים אלא טמאו אותם, בהסבירם כי למצוות טומאה וטהרה אין הגיון, החשמונאים, התעקשו על הדלקת המנורה בשמן טהור דווקא - למעלה מן השכל.


מוסיף והולך
כוחם הקטן של אותם מתי מעט שיצאו אז למלחמה, כוחו של היהודי הבודד המאיר את סביבתו בנר החג, כוחו האין סופי של הבורא המתגלה בכל מעשה טוב ומצווה שהאדם מקיים, מגלים לנו את העוצמה הטמונה בכל אחד, את אותו כד החתום בחותמו של כהן גדול. נר קטן שבכוחו להאיר את העולם כולו.
על מצוות החנוכה נאמר שהיא באופן של "מוסיף והולך", בכל יום מוסיפים על האתמול. כך גם בחיינו, אין להסתפק בהישגי האתמול, יש להוסיף היום בפעולות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.

מתוך מאמר המערכת של שיחת הגאולה 1223

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...