האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

גדולי זמרי ישראל - בשירות המשיח

אור החיים

שיחת הגאולה 278 צפיות 0

גדולי זמרי ישראל - בשירות המשיח

גדולי זמרי ישראל - בשירות המשיח

מאת: משיח פרידמן.

הסימן הרביעי שמונה הרמב״ם לזיהוי דמותו של מלך המשיח, ממצה את מרכז ועיקר תפקידו ועבודתו: ״ויכוף כל ישראל לילך בה [בדרך התורה והמצוות] ולחזק בדקה״. ואכן, בפעילות זו עוסק הרבי מלך המשיח שליט״א מיום עלותו לנשיאות.

זו מטרתם של אלפי השלוחים הפזורים בכל רחבי תבל, לחבר כל יהודי לאמונה בה' ובמשה עבדו ולקרבם לדרך התורה והמצוות. וזו גם מטרתם של ״מבצעי המצוות״ שתיקן הרבי מלך המשיח שליט״א, החל מהמבצע הראשון

-מבצע תפילין, עליו הכריז בחודש זה לפני 52 שנה, וממשיך במבצע תורה, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים, נרות שבת קודש, כשרות, טהרת המשפחה, חינוך ואהבת ישראל.

בבסיס ה׳מבצעים׳ מלשון ׳לבצוע׳ עומד הרעיון להפיץ ולהנגיש מצוות חשובות ועיקריות, כדי שגם היהודים שכרגע עדיין אינם שומרים את התורה והמצוות - יזכו, בתור התחלה, בקיום מצוות אלו, שבוודאי ישמשו עבורם קרש-קפיצה לקיום מצוות נוספות, בהתאם לכלל שקבעו חז״ל ״מצווה גוררת מצווה״.

פרסום מעורר במיוחד

מרכיב עיקרי בהפצת ה׳מבצעים׳ הוא פרסומם בכל דרך אפשרית, בין היתר באמצעות קיומם על ידי אישי ציבור ידועים - אשר אז, בנוסף לעצם זיכויים בקיום המצוות החשובות, -כשמצלמים אותם בעת הנחת התפילין, הדלקת הנרות, קביעת המזוזה וכדו׳ ומפרסמים את תמונותיהם בעיתונות, בתקשורת וכו׳ -מצליחים להשפיע ולהביא את ה׳מבצעים׳

לתודעתם של עוד המוני יהודים, שרבים מהם בוודאי יתעוררו לקיום אותן מצוות. על עוצמת וחשיבות פרסום זה, ניתן ללמוד מאגרת-קודשו של הרבי שליט״א מלך המשיח (מתאריך י״ג תשרי תשכ״ח) אל האלוף אריאל שרון - בעקבות פרסום תמונתו מניח תפילין בכותל המערבי: ״ההתעוררות הרבה אשר כבודו גרם בלב כמה וכמה מאחינו בני ישראל על ידי הנחת-התפילין ליד כותל המערבי, שגם זה זכה לפירסום ומצא הד רחב והכי חיובי בשכבות שונות של העם ובמקומות קרובים וגם רחוקים״.

הכי ישראלי: מבצעי המצוות

לפרסום נפלא ועוצמתי כזה, זכינו ב״ה בשבוע שעבר, במגזין נפוץ של אחד העיתונים בארץ, רואיינו כמה מגדולי הזמרים והאמנים כיום, שנשאלו שאלה אחידה: מהו הדבר הכי ישראלי בעיניהם? כך הם השיבו: הזמר הפופולרי, עומר אדם (שבשנים האחרונות התפרסם גם כמי שמתעקש לא להופיע בשבת, גם במחיר הפסד הופעות ענק ותחרות זמר עולמית...) השיב כי הדבר הכי ישראלי בעיניו הוא - להניח תפילין. בראיון למגזין הוא הצטלם עטור בתפילין ואמר כי ״כל אחד חייב למצוא את הזמן שלו להניח תפילין, אפילו אם זה רק כמה דקות. תעצרו, תנשמו ותאמרו תודה על מה שיש ׳מודה אני לפניך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך״.

pp4

"ויכוף כל ישראל" מתגשם

זמרת פופולרית נוספת, עדן בן זקן, הצטלמה מדליקה נרות שבת ואמרה ״הכי ישראלי בעיניי זה לקבל את השבת, הרגע הזה שמחבר בין כל נשות ישראל. יום שישי מגיע אחרי שבוע עמוס לכולם, ופתאום יש רגע אחד קטן בו כל נשות ישראל עוצרות הכל לרגע, מדליקות נרות שבת ומברכות על כל הטוב. אז אני רוצה לברך את כל עם ישראל; תגידו תודה על הכל, כי שום דבר לא מובן מאליו״.

pp10בנוסף, הזמר המכונה ׳סאמבלימינל׳ הצטלם מנשק מזוזה והשיב ״מזוזה בפתח הבית״ והזמר ליאור נרקיס השיב ״משפחה קדושה״ והצטלם לצד משפחתו כשספר תורה בידיו. וכך, זכו גדולי הזמרים לפרסם ולעורר רבבות יהודים לארבעה מ׳מבצעי המצוות׳ של הרבי מלך המשיח שליט״א. ״ויכוף כל ישראל״ כבר מתגשם מול עינינו. תיכף ומיד ממש נזכה גם להתגלותו המלאה בגאולה האמיתית והשלימה.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...