האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תומכי תמימים ברעננה

אור החיים

שיחת הגאולה 204 צפיות 0

תומכי תמימים ברעננה

ביום ראשון הקרוב יציינו את ההילולא של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובער מליובאוויטש, האדמו"ר החמישי בשושלת החסידות, אשר בשנה זו ימלאו תשעים ותשע שנים להסתלקותו ומתחילה שנת המאה.
בין פעולותיו הנודעות, הייתה הקמת ישיבת "תומכי תמימים", שנועדה, כחידוש אז, כישיבה בה לומדים הן תורת הנגלה, גמרא והלכה לצד לימודים קבועים מידי יום בתורת החסידות. מכאן שמה של הישיבה ושמם של הלומדים בה "תמימים", בגלל השלימות והתמימות בכל חלקי התורה. האדמו"ר הריי"צ, מונה על ידי אביו למנהל בפועל של הישיבה.
בשנת תשנ"ב, בהושענא רבה, קבע הרבי שליט"א מלך המשיח שלב חדש בתולדות הישיבה. הישיבה שהוקמה אז, לפני כמאה ועשרים שנה, מתוך מטרה להוביל לקבל פני משיח צדקנו, כעת תגיע לכל מקום ומקום, כשם שהתניא נדפס בכל מקום יהודי, כך יש לפתוח סניפים של הישיבה בכל עיר.
בית לכל תלמיד
גם בעיר רעננה, שם פועל מזה שנים רבות 'בית משיח', בניהולו של הרב משה כהן, הוחלט השנה להקים ישיבה שכזו.
מאז הקמתה של הישיבה, נרשמה תנופת פעילות בעיר, כאשר בשעות הפנויות מלימוד סדיר, כבימי שישי בצהריים, יוצאים הת' לפעילות מבצעים. כך גם בעונת החגים, כמו חנוכה או פורים, פושטים הם בצורה מאורגנת, על המרכזים השונים מתוך מטרה להביא את אור היהדות לכל יהודי.
על דרך הפעילות בישיבה מספר הרב כהן: "לישיבה מגיעים מגוון רחב של בחורים, חלקם אף כאלה שלא המשיכו בישיבות אחרות, אך אצלנו הם מצאו בית חדש ב"ה.
לא רוצים לעזוב
מחד גיסא הרי אצלנו אנו דורשים רמת משמעת והשתתפות פעילה בכל סדרי הישיבה, אך לאידך אנו מבינים לנפשו של התלמיד הצעיר, שמים דגש מיוחד על הנגשת חומר הלימודים ברמה קלה ובאמצעי המחשות, לצד פעילויות אתגריות וספורטיביות מחוץ לשעות הלימודים.
ראש הישיבה הוא הרב שלמה זלמן לנדא, מבני ברק, אשר מידי בוקר פותח בשיעור חסידות מרתק. על לימודי ההלכות, הכוללים לימודי 'סמיכה לרבנות', הלכות שחיטה ועוד נושאים מעין אלו, אחראי הרב שניאור זלמן פלדמן, אשר שיעוריו המושקעים מלווים במצגות להמחשה. המשפיע בישבה הוא הרב גיא מלכה ויש לציין את הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, המגיע אחת לשבוע לשיעור מעמיק בחסידות.
לצד כל הפן הרוחני המלא והגדוש ב"ה ומעניק כלים משמעותיים לכל תלמיד, חשוב לציין את החלק הגשמי. וילה מפוארת משמשת כפנימיה לבחורים לצד ארוחות מושקעות, מה שגורם לשיתוף פעולה בשמחה מצד הת'.
זה למעשה ה'סוד' הגדול, כך גורמים לבחור שלא לרצות לאבד את מקום לימודו במקום הדואג לו לכל טוב, ולפעילויות מרתקות, כך שכאשר דורשים ממנו שמירה על הכללים וסדרי הלימוד הרי שהוא מעצמו יחפוץ באופציה של מקום הלימודים, בו הוא רואה את ביתו".
אור ירוק
חשוב לציין כי לאורך כל שלבי ההקמה, קיבלו מנהלי הישיבה, תשובות וברכות מהרבי שליט"א מלך המשיח, באמצעות האגרות קודש, מה שנתן אור ירוק לכל המהלך.
לצד זאת, הרי שב"ה כשרואים את ההשפעה הברוכה שיש לישיבה, תלמידיה ושיעוריה על כל תושבי העיר, הרי שזה הסיפוק הגדול. כל ההשקעה באה לידי ביטוי בעוד שיעור, עוד יהודי המתקרב לחסידות ועוד נשמה היוצרת קשר באמצעות התלמידים לחיי תורה ומצוות.
אין ספק כי בעצם הקמת הישיבה, הרי יש בה, כדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, לזרז את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...