האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חודש סיון • מה אירע בראש חודש סיון

סיון

שניאור גרינפלד 164 צפיות 0

חודש סיון • מה אירע בראש חודש סיון

היום חל יום א' בחודש סיון הבא עלינו לטובה ובעז"ה לגאולה השלימה • בראש חודש סיון, לפני למעלה מ3,320 שנה, הגיעו בני ישראל למדבר סיני, והחלו בהכנות האחרונות לקבלת התורה. שנאמר: "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט',ב). נשאלת השאלה: מדוע לא נאמר "ויחנו" אלא "ויחן" לשון יחיד? • הכתבה המלאה

בראש חודש סיון, לפני למעלה מ3,320 שנה, הגיעו בני ישראל למדבר סיני, והחלו בהכנות האחרונות לקבלת התורה. שנאמר: "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט',ב). נשאלת השאלה: מדוע לא נאמר "ויחנו" אלא "ויחן" לשון יחיד?

רש"י מסביר כי זהו רמז לכך שבני ישראל התייצבו לקבלת התורה באופן של "כאיש אחד בלב אחד".

הקשר של כל יהודי לתורה הוא קשר עצמי, ללא קשר למדרגתו והתקשרותו החיצונית לתורה. וכמו הקשר לתורה, כך גם בין יהודי ליהודי- קיים קשר עצמי, ללא הבדל בין איש לרעהו, כיון ששורש אחד ואב אחד לכולנו.

ימים אלו של הכנה לקראת מתן תורה (שבועות) מאפשרים התעלות מעל המחלוקות והניגודים, וגילוי נקודת האחדות האמיתית ואהבת ישראל. הגלות היא תוצאה של שנאת חינם. ע"י אהבת חינם מתבטלת סיבת הגלות וממילא גם הגלות עצמה!

ועל כן מבקש הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א להקפיד לומר כל יום לפני התפילה: "הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

(באדיבות מערכת חב"ד AM)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...