האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כ"ז אדר • רצוננו לשמוע מפי המלך!

אדר

שניאור גרינפלד 294 צפיות 0

כ"ז אדר • רצוננו לשמוע מפי המלך!

חסידי חב"ד ליובאוויטש מציינים את כ"ז אדר, היום בו אירע ה"אירוע הבריאותי" לנשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, היום בו הוציא החל הרבי שליט"א להוציא לפועל את העניין של "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח" וכמה חודשיים לאחר מכן זכינו אשר החל לעודד בצורה בלתי רגילה את הכרזת הקודש • הכתבה המלאה

חסידי חב"ד ליובאוויטש מציינים את כ"ז אדר, היום בו אירע ה"אירוע הבריאותי" בשנת תשנ"ב לנשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, היום בו הוציא החל הרבי שליט"א להוציא לפועל את העניין של "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח" וכמה חודשיים לאחר מכן החל לעודד בצורה בלתי רגילה את הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!.

כעת כבר עברו למעלה מ26 שנה, ולמרות ההעלם וההסתר שהגיע לאחר ג' תמוז תשנ"ד, החסידים עומדים באמונתם כי "דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם", ובטוחים בנבואת הגאולה והגואל. וברגעים האחרונים של הגלות, מתחזקים בהתקשרות איתנה ובאמונה ש"הנה הנה משיח בא" והרבי מלך המשיח שליט"א בא וגואל אותנו תיכף ומיד ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...