חדשות

דגל משיח ממש בכל בית
פעילות משיח

דגל משיח ממש בכל בית

במסגרת הכנת הסביבה לקבלת פני משיח צדקנו, יוצא בימים אלה מבצע מיוחד על-ידי 'ממש' – מרכז ההפצה בארץ-הקודש, תליית דגלי משיח על בתים. דגל המשיח המפורסם, אשר מוכר כבר בכל העולם נתלה בימים אלה בכל רחבי הארץ במסגרת הקמפיין: "דגל בכל בית". לפרטים 'ממש':077.5123.770

אתר הגאולה -

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

הוידאו היומי / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:27

הוידאו היומי יב תמוז 612

העולם עומד על שלושה עמודים, תורה, תפילה וצדקה. ענין רגיל בהתוועדויות הגדולות שמלבד תורה ותפילה, הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר על נתינת הצדקה. בכלל, כל ענין "חלוקת הדולרים" הוא הוספה בצדקה. ולטוב - אין גבול.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:20

הוידאו היומי יא תמוז 611

שחרור הרבי הקודם מהמאסר ברוסיה הסובייטית בי"ב תמוז, פתח את האפשרות והדרך לגאולה אמיתית ושלמה לכל היהודים באשר הם, כפי שכתב במכתבו הידוע, "לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה". הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחה זו, קטע מתוך התוועדות י"ב תמוז תשד"מ, מדבר על אותו יהודי בחו"ל שאין לו שם יהודי, אין לו קשר גלוי לתורה ומצוות, אבל הוא "ישראל". גאולת הרבי הקודם בי"ב תמוז, פעלה שגם הוא ייגאל בגאולה האמיתית והשלמה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

חדשות חב"ד / אתר הגאולה - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:39

כ"ב תמוז - אפרים וקסלר ב770

לרגל כ"ב תמוז חודש הגאולה התקיימה התוועדות על גבי בימת ההתוועדויות של הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר עם היארצייט של הת' אפרים וקסלר ממנהלי קופת בחורים בבית חיינו 770 בית משיח. גלריה

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:33

הוידאו היומי ט תמוז 610

א' הרבנים מדבר עם הרבי שליט"א מלך המשיח באמצע השירים שבתוך ההתוועדות, ומבקש מענה בכתב על המכתב שהוא שלח לרבי שליט"א מלך המשיח, שם הוא שאל על הספר שהוא כותב כעת על שולחן ערוך. הרבי שליט"א מלך המשיח מברך אותו, ואומר לו להמתין עד אחרי י"ב תמוז.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:23

הוידאו היומי 609 ח' תמוז

יהודי מסידני, יהושע וינברג, מודיע לרבי שליט"א מלך המשיח שהצליח להקים וועד כשרות, ושואל את הרבי שליט"א מלך המשיח האם להקים שם גם בית דין. הרבי שליט"א מלך המשיח מתפלא על השאלה.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 21:53

הוידאו היומי ו תמוז 607

פירוש לפרשת בלק על דברי נבואת בלעם "כרע שכב כארי". ענין השכיבה, שהארי מוריד ראשו וכל גופו למטה, ועל ידי זה מקבל את האפשרות לטרוף טרף. ההוראה ליהודי שרוצה להשפיע (לטרוף טרף) על השני לשמור תורה ומצוות, צריך [=קודם "לשכב"] לשער תחילה את כוחותיו, כוחות נפשו ומעמדו ומצבו (של השני), ואז מוצא את המילים המתאימות והגישה לפנול בו להוציאו מהחושך שהוא שרוי בו.

הוידאו היומי / מערכת האתר - כ"א תמוז התשע"ו, 21:51

הוידאו היומי ה תמוז 606

רב יהודי שמתפרנס מדרשות בבתי כנסת, במקש מהרבי שליט"א מלך המשיח ברכה להצלחה, היות שהברכות של הרבי מגיעות "עד השמים", ומשוחח איתו בעניני פירסום דבריו בעיתון. הרבי שליט"א מלך המשיח מדריך אותו שיכתוב באופן שדבריו לא יעוררו התנגדות.

הוידאו היומי / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 21:49

הוידאו היומי ד תמוז 605

מקבץ קצר בנוגע ל"נשיא הדור" שהוא "ככל הדור", וממנו כל ההשפעות וההמשכות בגשמיות וברוחניות לכל אנשי הדור. וחייב להיות בכל דור נשיא הדור, בחיים, בגוף. ובדורנו - דור אחרון לגלות ובמילא דור ראשון לגאולה, נשיא הדור ככל הדור, שהופך את מצב הגלות לגאולה, ומוריד את בית המקדש השלישי, ו"בלע המוות לנצח ומחה הו' אלוקים דמעה מעל כל פנים", באופן של "אודך הוי' כי אנפת בי", הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 13:32

מלך המשיח מוסר שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו שואל, ומתרץ. מתורגם מ"סרט הקליטה" של שיחת ח"י אלול תשל"ו.

חדשות חב"ד / אתר הגאולה - כ' תמוז התשע"ו, 12:10

אסור לעשן סיגריות בבית אלוקינו

זה עתה החלו בקהילות אנ"ש ומקורבים לימוד הלכות בית הבחירה בקשר עם בניית בית המקדש השלישי, ומיד בלילה זה החלו בשיפוצים ושכלולים בבית המקדש מעט העיקרי, בית רבינו שבבבל 770 בית משיח, עם מנורות חדשות בכניסה ללובי, ליד הכיתוב "העישון אסור" לפאר ולרומם את בית אלוקינו. מתי נריח את הקטורת? כבר שנים רבות שעומדים "על ירדן ירחו" משיח דמורח ודאין בגלוי, והרי ליריחו היה קשר מיוחד עם בית המקדש, משם היו מריחים את ריח הקטורת.

חדשות חב"ד / אתר הגאולה - כ' תמוז התשע"ו, 12:03

ב770 התחילו ללמוד הלכות בית הבחירה

עפ"י הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א ללמוד ענייני בית הבחירה החלו מאתמול (שני) השיעורים לאנ"ש והתמימים בבית חיינו 770 בית משיח. השיעורים מתקיימים בין השעות 6:30 ל7:00 אחר הצהריים. כולם מוזמנים!